ТРАНСВЕРСАЛЬНА ПРОГРАМА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
Трансверсальная программа лингвистической поддержки научных и образовательных проектов
Заголовок (англійською): 
Transversal linguistic support program of scientific and educational projects
Автор(и): 
Г.Л. Кошкіна
Ключові слова (укр): 
трансверсальна програма, проекти, лінгвістична підтримка, євроінтеграція
Ключові слова (рус): 
трансверсальна программа, проекты, лингвистическая поддержка, евроинтеграция
Ключові слова (англ): 
transversal program, projects, linguistic support, European integration
Анотація (укр): 
Розглянуто програми та проекти лінгвістичної підтримки в країнах ЄС. Проаналізовано проблеми лінгвістичної підтримки в контексті євроінтеграції України. Запропоновано впровадження Трансверсальної програми лінгвістичної підтримки наукових та освітніх проектів в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.
Анотація (рус): 
Рассмотрены программы и проекты лингвистической поддержки в странах ЕС. Проанализированы проблемы лингвистической поддержки в контексте евроинтеграции Украины. Предложено внедрение Трансверсальной программы лингвистической поддержки научных и образовательных проектов в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.
Анотація (англ): 
Programs and projects of linguistic support in the countries of the EU are considered. The problems of linguistic support in the context of eurointegration of Ukraine are analysed. The application of the Transversal linguistic support program of scientific and educational projects in the National University of Shipbuilding named after admiral Makarov is offered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
Литература: 

1.     Токменко О. Мовні тенденції Ради Європи в контексті глобалізації / О. Токменко // Іноземні мови в навч. закл. – 2004. – № 3.

2.     Barbara Pozzo. Multilingualism and the harmonisation of European law // Barbara Pozzo, Valentina Jacometti. –Kluwer law International – 2006, p. 210.

3.     Пелагеша Н. Мова рідна і дві іноземні / Наталя Пелагеша // Дзеркало тижня. – 2008. – № 25.

4.     Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. – 16 р.

5.     European Comission - Education and Training: [Електронний ресурс]. 1995 – 2013. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm#top вільний. – Заголовок з екрану.

6.     Europeans and their Languages: [Електронний ресурс]. February 2006. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf вільний. – Заголовок з екрану.

7.     Crystal D. The Future of English // Weltgesellschaft, Weltverkehrsprache, Welkultur. - Tuebingen: Staufenburg-Verl, 2000. - P. 14-26.

8.     Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна на зламі тисячоліть// В.П. Горбатенко - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - С.183.

9.     Європейська інтеграція України: громадська думка // Національна безпека і оборона. – 2007. - № 5. – С. 54.

10.  Плаксий С. Сверхэксплуатация преподавателей – главная угроза высшей школе и развитию России в ХХІ в. // Вестник высшей школы. – 2004. – № 3. – С. 16–22.