НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЯМИ ПРОЕКТІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

Заголовок (російською): 
Нейронные сети как средство управления конфигурациями проектов туристических потоков
Заголовок (англійською): 
Neural networks as a means of configuration management projects of tourist flows
Автор(и): 
Н.П. Крап., В.М. Юзевич
Ключові слова (укр): 
проект, управління конфігураціями проектів, туристичні потоки, нейронні мережі
Ключові слова (рус): 
проект, управление конфигурациями проектов, туристические потоки, нейронные сети
Ключові слова (англ): 
configurations of projects, management of projects, tourist streams, neural networks
Анотація (укр): 
Розглянуто нейронні мережі як засіб для управління конфігураціями проектів туристичних потоків.
Анотація (рус): 
Рассмотрены нейронные сети как средство для управления конфигурациями проектов туристических потоков.
Анотація (англ): 
In the article neural networks as means are considered for the management of projects of tourist streams configurations.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Львівський інститут економіки і туризму, Львів; Фізико-механічний інститут НАН України, Львів
Литература: 

1.     Токменко О. Мовні тенденції Ради Європи в контексті глобалізації / О. Токменко // Іноземні мови в навч. закл. – 2004. – № 3.

2.     Barbara Pozzo. Multilingualism and the harmonisation of European law // Barbara Pozzo, Valentina Jacometti. –Kluwer law International – 2006, p. 210.

3.     Пелагеша Н. Мова рідна і дві іноземні / Наталя Пелагеша // Дзеркало тижня. – 2008. – № 25.

4.     Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. – 16 р.

5.     European Comission - Education and Training: [Електронний ресурс]. 1995 – 2013. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm#top вільний. – Заголовок з екрану.

6.     Europeans and their Languages: [Електронний ресурс]. February 2006. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf вільний. – Заголовок з екрану.

7.     Crystal D. The Future of English // Weltgesellschaft, Weltverkehrsprache, Welkultur. - Tuebingen: Staufenburg-Verl, 2000. - P. 14-26.

8.     Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна на зламі тисячоліть// В.П. Горбатенко - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - С.183.

9.     Європейська інтеграція України: громадська думка // Національна безпека і оборона. – 2007. - № 5. – С. 54.

10.  Плаксий С. Сверхэксплуатация преподавателей – главная угроза высшей школе и развитию России в ХХІ в. // Вестник высшей школы. – 2004. – № 3. – С. 16–22.