ПРОАКТИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
Проактивнывй подход к управлению экологическими проектами
Заголовок (англійською): 
Proactive approach to managing environmental projects
Автор(и): 
М.М. Олексієнко
Ключові слова (укр): 
управління проектами, проактивне управління, проекти зелених інвестицій, системний підхід
Ключові слова (рус): 
управление проектами, проактивное управление, проекты зеленых инвестиций, системный подход
Ключові слова (англ): 
project management, proactive management, greening projects, systematic approach
Анотація (укр): 
Проведено огляд сучасного стану розвитку екологічних проектів в Україні. Розглянуто можливості застосування проактивного підходу до побудови систем управління екологічними проектами.
Анотація (рус): 
Проведен обзор современного состояния развития экологических проектов в Украине. Рассмотрена возможность применения проактивного подхода к построению систем управления экологическими проектами.
Анотація (англ): 
An overview of the current state of environmental projects in Ukraine. The possibilities of applying proactive approach to building management systems environmental projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Черкаси
Литература: 
  1. Бушуева Н.С. Системная формализация управления проектами в рамках проактивного похода к развитию организаций / Н.С. Бушуева, Л.Д. Мысник, М.Н. Олексеенко // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць. – №2. – 2009. – С. 5-11
  2. Бушуева Н.С. Проактивне управління програмами розвитку фінансових установ в умовах турбулентного оточення / Н.С. Бушуева, Р.Ф. Ярошенко, Т.О. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. Зб. наук. праць. – № 7 – 2011. – С. 16-20.
  3. Державне агентство екологічних інвестицій. Загальна інформація щодо проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://seia.gov.ua/nature/control/uk/publish.
  4. Шевчук В.Я. Екологічне управління / В.Я. Шевчук, Ю.М Саталкін, Г.О. Білявський. – К.: Либідь, 2004. – 432с.
  5. Про концепцію екологічної освіти в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d33.htm.
  6. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний посібник / Корбутяк В.І. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с.
  7. Всеукраїнська громадська організація «Національний екологічний центр України» Огляд використання коштів, отриманих у рамках міжнародної торгівлі квотами в Україні / [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://climategroup.org.ua/wp-content/uploads/2013/02/analysis-of-GIS-in-Ukraine-2012.pdf