ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ, БАЧЕННЯ І СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

Заголовок (російською): 
Определение миссии, видения и стратегии проектов при внедрении KPI (ключевых показателей эфективность)
Заголовок (англійською): 
Defining the mission, vision and strategy projects in the implementation of KPI (key performance indicators)
Автор(и): 
С.В. Цюцюра., О.В. Криворучко., М.І. Цюцюра
Ключові слова (укр): 
ключові показники ефективності (англ. Key Performance Indicators, (KPI)), ключовий показник ризику (англ. Key Risk Indicator, (KRI)), критичні чинники успіху (КЧУ)
Ключові слова (рус): 
ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, (KPI)), ключевой показатель риска (англ. Key Risk Indicator, (KRI)), критические факторы успеха (КФУ)
Ключові слова (англ): 
Key Performance Indicators (KPI), key risk indicators (KRI), critical success factors (CSF)
Анотація (укр): 
Розглянуто рекомендації щодо визначення місії, бачення і стратегії управління проектами для діяльності служб з управління персоналом державних органів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены рекомендации для определения миссии, видения и стратегии управления проектами для деятельности служб по управлению персоналом государственных органов.
Анотація (англ): 
Considered recommendations for the mission, vision and strategy for the project management of HR services authorities.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
  1. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – 2-е изд., испр.и доп. / Р. Каплан, Д.  Нортон. – Пер. с англ. – М.:
    ЗАО «Олимп–Бизнес», 2006. – 320 с.
  2. Управление инвестициями: В 2-х т. Т.2. / В.В.Шеремет, В.М.Павлюченко, В.Д.Шапиро и др. – М.: Высш. шк., 1998. – 512 с.
  3. Цюцюра С.В. Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери / С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 10. – С. 87-91