ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОЕКТУ

Заголовок (російською): 
Формирование обобщенной модели интеграции информационных систем предприятия и проекта
Заголовок (англійською): 
Forming of the generalized model of integration of the informative systems of enterprise and project
Автор(и): 
Є.Ю. Сахно., І.С. Скітер., М.В. Двоєглазова
Ключові слова (укр): 
інтеграція інформаційних систем, метод DEA–АСФ, границя ефективності
Ключові слова (рус): 
интеграция информационных систем, метод DEA-АСФ, граница эффективности
Ключові слова (англ): 
integration of the informative systems, method of DEA, border of efficiency
Анотація (укр): 
Запропоновано узагальнену модель інтеграції інформаційних систем підприємства та проекту на основі розробленого комплексу алгоритмів і формалізованої методики формування штучних еталонних границь ефективності на основі узагальнення характеристик інтегрованих систем.
Анотація (рус): 
Предложена обобщенная модель интеграции информационных систем предприятия и проекта на основе разработанного комплекса алгоритмов и формализованной методики формирования искусственных эталонных границ эффективности на основе обобщения характеристик интегрированных систем.
Анотація (англ): 
The generalized model of integration of the informative systems of enterprise and project is offered on the basis of worked out complex of algorithms and formalized methodology of forming of artificial standard borders of efficiency on the basis of generalization of descriptions of the integrated systems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів; Чернігівський державний технологічний університет, Чернігів
Литература: 
  1. Скітер І.С. Методика дослідження та моделювання динаміки двох економіко-інформаційних систем, які взаємодіють у просторі та часі / І.С. Скітер, М.В. Двоєглазова // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць. – Київ, 2011. – № 5. – С. 35 – 41.
  2. Charnes, A. Measuring the Efficiency of Decision Making Units  / A.Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes // European Journal of Operational Research. –1978. – Vol. 2. – P. 429–444.
  3. Cooper, W. W. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software / W. W. Cooper, L. M. Seiford, K. Tone. – Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000. – 318 p.
  4. Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Application / A. Charnes, W. W. Cooper, A. Y. Lewin, L. M. Seiford. – Boston : Kluwer AcademicPublishers, 1994. – 513 p.
  1. Efficiency and Productivity Analysis in the 21st Century : Proceedings of International DEA Symposium (24–26 June 2002, Moscow, Russia) / Institute for Systems Analysis of Russian Academy of Sciences; Global S. Consulting Company.– Moscow: International Research Institute of Management Sciences, 2002. – 178 p.
  2. Двоєглазова М.В. Управління інтеграцією інформаційних систем підприємства та проектів розвитку машинобудівної галузі: Дис. канд. техн. наук: 05.13.06.  – Київ, 2012. – 207 с.