АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОПРІОРИТЕТНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАМ

Заголовок (російською): 
АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОПРИОРИТЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ
Заголовок (англійською): 
THE ALGORITHM OF RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF MANY PRIORITY MODELS OF PROGRAMS
Автор(и): 
В.Г. Зайцев., М.В. Плахотний., Є.І. Цибаєв
Ключові слова (укр): 
модель виконання програми, час виконання програми, марковські моделі, пріоритетне обслуговування
Ключові слова (рус): 
модель выполнения программы, время выполнения программы, марковские модели, приоритетное обслуживание
Ключові слова (англ): 
model of program execution, the execution of the program, Markov models, priority service
Анотація (укр): 
Запропоновано метод і алгоритм дослідження часу виконання програм у багатопріоритетних обчислювальних системах. Метод базується на використанні класичних моделей СМО «загибелі та розмноження» шляхом багатократної зміни параметрів з урахуванням залежності окремих моделей по каналу «загибелі».
Анотація (рус): 
Предложен метод и алгоритм исследования времени выполнения программ в приоритетных вычислительных системах. Метод базируется на использовании классических моделей СМО «гибели и размножения» путем многократной смены параметров с учетом зависимости отдельных моделей по каналу «гибели».
Анотація (англ): 
Proposed the method and algorithm of the research runtime programs in priority computing systems. The method is based on the use of classical models SMO «destruction and reproduction» by repeated change of the parameters of the dependence on certain models via «death».
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Литература: 

1. Джейсул Н. Очереди с пріоритетами / Н. Джейсул. – M.: Мир, 1973. – 280 с.

2.   Вагнер Г. Основы исследования операцій / Г. Вагнер. – [том 3]. – M.: Мир, 1973.– 504 с.

3.   Вентцель Е.С. Исследование операцій / Е.С. Вентцель. – M.: Мир, 1982. – 386 с.

4.   Риордан Дж. Вероятностные системы обслуживания / Дж. Риордан. – M.: Связь, 1966. – 184 с.

5.   Тараканов К.В., Аналитические методы исследования систем / К.В. Тараканов, Л.А. Овчаров, А.М. Тырышкин. – M.: Советское радио, 1974 – 240 с.