ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПОШУКУ ЗБІГІВ У ТЕКСТАХ

Заголовок (російською): 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ПОИСКА СОВПАДЕНИЙ В ТЕКСТАХ
Заголовок (англійською): 
EFFECTIVENESS OF METHODS TO SEARCH FOR MATCHES IN THE TEXTS
Автор(и): 
А.О. Білощицький., О.В. Діхтяренко
Ключові слова (укр): 
антиплагіат, пошук збігів, метод «шинглів»
Ключові слова (рус): 
антиплагиат, поиск совпадений, метод «шинглов»
Ключові слова (англ): 
antiplagiat, looking for a match, the method of shingles
Анотація (укр): 
Розглянуто кілька методів пошуку збігів у текстах з точки зору їх швидкодії та проведено необхідні експерименти.
Анотація (рус): 
Рассмотрено несколько методов поиска совпадений в текстах с точки зрения их скорости и проведены необходимые эксперименты.
Анотація (англ): 
We consider several methods of searching for a match in the texts in terms of their speed and carried out the necessary experiments.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Про авторське право та суміжних прав: Закон України від 23.12.1993р. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 3792-12.
  2. Зеленков Ю.Г, Сегалович И.В. Сравнительный анализ методов определения нечетких дубликатов для Web-документов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://download.yandex.ru/company/download /paper_65_v1.pdf.
  3. Кузнєцов Ю.В. Засіб виявлення плагіату у наукових текстах: Матеріали міжн. наук. конф. «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI ст. – 2012». – Київ, 2012.
  4. Макухіна Т.В., Ліпатов В.М. Особливості фонемної структури українських та англійських текстів інтерв’ю: Матеріали наукової конференції «Наука и технологии: шаг в будуще – 2007». – Дніпропетровськ, 2007.