МЕТОД ПОШУКУ «ІДЕАЛЬНОГО СПІВРОЗМОВНИКА» ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ

Заголовок (російською): 
Метод поиска «идеального собеседника» для пользователей информационно-организационной среды подготовки иностранцев
Заголовок (англійською): 
The method of searching of «the ideal interlocutor» for users of information and organizational environment of preparation the foreigners
Автор(и): 
С.В. Палій
Ключові слова (укр): 
доуніверситетська підготовка іноземців, соціальні мережі, соціальна адаптація, дистанційне навчання, інформаційно-організаційне середовище, пошук «ідеального співрозмовника»
Ключові слова (рус): 
доуниверситетская подготовка, подготовка иностранцев, социальная сеть, социальная адаптация, дистанционное обучение, информационно-организационная среда, поиск «идеального собеседника»
Ключові слова (англ): 
pre-university preparation, preparation of foreigners, social network, social adaptation, distance learning, information and organizational environment, the searching for «the ideal interlocutor»
Анотація (укр): 
Розглянуто передумови для розробки методу пошуку «ідеального співрозмовника» в межах проектування інформаційно-організаційного середовища доуніверситетської підготовки та соціальної адаптації іноземців. Запропоновано створення бази даних профілів користувачів, визначено перелік атрибутів і шляхи наповнення бази даних, наведено критерії пошуку користувачів у соціальних мережах.
Анотація (рус): 
Рассмотрены предпосылки для разработки метода поиска «идеального собеседника» в рамках проектирования информационно-организационной среды доуниверситетской подготовки и социальной адаптации иностранцев. Предложено создание базы данных профилей пользователей, определен перечень атрибутов и пути наполнения базы данных, приведены критерии поиска пользователей в социальных сетях.
Анотація (англ): 
Preconditions for developing a method of searching for «the ideal interlocutor» within the framework of design of information and organizational environment of pre-university preparation and social adaptation of foreigners. Proposed the creation of a database of user profiles, defines the list of attributes and the way of database filling, state criteria for finding users in social networks.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.   Палій С.В. Постановка задачі проектування системи дистанційної освіти для іноземних студентів // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №6(136) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 309-312.

2.   Палій С.В. Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. №8. –
С. 112 – 116.

3.   Цюцюра С.В., Палій С.В. Формування інформаційно-організаційного середовища з використанням каліграфічного тренажера для довузівської підготовки іноземних громадян // Системи обробки інформації. – Харків, ХУПС, 2012. – Вип. №09(107). – С. 264 – 269.

4.   Палій С.В. Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання // Управління розвитком складних систем. – 2013. – Вип. №13. – С. 152 – 156.

5.   Daniel Lemire, Anna Maclachlan, Slope One Predictors for Online Rating-Based Collaborative Filtering, In SIAM Data Mining (SDM'05), Newport Beach, California, April 21-23, 2005.

6.   Hennig-Thurau, Thorsten, André Marchand, and Paul Marx. (2012), Can Automated Group Recommender Systems Help Consumers Make Better Choices? Journal of Marketing, 76 (5), 89-109.

7.   Dietmar Jannach; Markus Zanker; Alexander Felfernig; Gerhard Friedrich. Recommender Systems: An Introduction – Cambridge University Press, New York,
2010. – 352 P.

8.   Глибовець М.М. Агенти для рекомендацій у колаборативних середовищах / Глибовець М.М., Гороховський С.С., Піка А.А. // Науковіпраці Миколаївського державного гуманітарного університетуім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – 2010. – Вип. 121, т. 134:Комп‘ютерні технології. – С. 142-151.

9.   Білощицький А.О., Демченко, В.В. Розробка інтегрованих інформаційних засобів для забезпечення впровадження кредитно-модульної системи в сфері навчання // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х.: Українська державна академія залізничного транспорту, 2007. – С. 20-28.

10. Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, Paul B. Kantor Recommender Systems Handbook – Springer,2011. – 875 P.

11. Vijayan Sugumaran. Application of Agentsand Intelligent Information Technologies. Idea Group Inc, 2007. – 377 P.