ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В СОЦІАЛЬНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ

Автор(и): 
М.І. Рич
Ключові слова (укр): 
зацікавлені сторони, інтерес, модель Мітчелла, система показників відповідальності, аналіз
Ключові слова (рус): 
заинтересованные стороны, интерес, модель Митчелла, система показателей ответственности, анализ
Ключові слова (англ): 
stakeholders, interest, Mitchell model, Accountability Scorecard, analysis
Анотація (укр): 
Розглянуто можливість використання моделі Мітчелла та системи показників відповідальності для аналізу зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах та визначено особливості такого застосування.
Анотація (рус): 
Рассмотрена возможность использования модели Митчелла и системы показателей ответственности для анализа заинтересованных сторон в социальных и коммерческих проектах и определены особенности такого применения.
Анотація (англ): 
The possibility of using Mitchell model and Accountability Scorecard for stakeholder analysis in the social and commercial projects are considered and particularities of suchs usage are identified.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Ronald K. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts/ Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle.
  2. Donna J // WoodSource: The Academy of Management Review, 1997 - Vol. 22, No 4 (Oct.). – p. 853–886.
  3. Nickols F. The Stakeholder Scorecard:”Keeping Score”regarding Accountability / Nickols F. – Distance Consulting LLC, 2011. –p. 9.
  4. Петров М.А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения // Вестник. – СПб: ГУ серия 8, 2004. – Вып. 2 (№16). – С. 51–69.
  5. Freeman R. Edward Strategic Management: A Stakeholder Approach / Freeman R. Edward. – Harpercollins College Div, 1984. – 275 p.