МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ПРОЕКТУ

Автор(и): 
Ю.Н. Тесля, В.В. Гоц
Ключові слова (укр): 
девелопмент, управління проектами, управління інформаційним середовищем
Ключові слова (рус): 
девелопмент, управление проектами, управление информационной средой
Ключові слова (англ): 
development, projects management, management an informative environment
Анотація (укр): 
Запропоновано математичну модель управління інформаційним середовищем девелоперського проекту, що базується на використанні логіки предикатів 1-го порядку в матричних структурах пріоритетів і витрат на варіанти розвитку цього середовища.
Анотація (рус): 
Предложена математическая модель управления информационной средой девелоперского проекта, базирующаяся на использовании логики предикатов 1-го порядка в матричных структурах приоритетов и затрат на варианты развития этой среды.
Анотація (англ): 
A mathematical model of management on the informative environment of development project frame is offered, being based on the use of quantificational of 1th order logic in the array patterns of priorities and expenses on the variants of development of this environment.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Мазур И.И. Девелопмент / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге // – М.: Экономика, 2004.
    – 521 с.
  2. Монзеес Р. Менеджмент проектов в строительстве / Р. Монзеес, А. Ребман, А.П. Масенко // – Брауншвайг (ФРГ), TWA, 1994. – 212 с.
  3. Рач В.А. Категорійний апарат проекту девелопменту нерухомості / Валентин Рач, Олена Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва, 2008. – № 2 (26). – С. 40–50.
  4. Тесля Ю.Н. Имитационно-информационные модели в задачах управления строительством сложных энергетических объектов/Ю.Н. Тесля // Вісник ЧІТІ, 1999. – №1. – С. 88–93.
  5. Меркушева І.В. Структура інформаційних взаємодій в системах розподіленого управління проектами / І.В. Меркушева, Тесля Н.Ю. // Управління проектами та розвиток виробництва, 2011. – №6.
    – С.47–49.
  6. Тесля Ю.Н. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем / Ю.М. Тесля, А.О. Білощицький, Н.Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 1. – С.16–20.