УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ВІДТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕНЕРГІЇ

Автор(и): 
Н.П. Ярошенко
Ключові слова (укр): 
успіх проекту, модель, підприємницька енергія, контекст, розвиток організацій
Ключові слова (рус): 
успех проекта, модель, предпринимательская энергия, контекст, развитие организаций
Ключові слова (англ): 
project success, model, entrepreneurship energy, context, organization development
Анотація (укр): 
Розглянуто управління успіхом проектів на основі відтворення підприємницької енергії в розвитку організацій.
Анотація (рус): 
Рассматривается управление успехом проектов и программ на основе предпринимательской возобновляемой энергии в развитии организаций.
Анотація (англ): 
Consider the management of successful projects and programs no the creation entrepreneurship energy for development of organizations.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку. –К.: Самміт книга, 2011. – 564 с.
  2. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография / Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х.
    – К.: Саммит книга, 2011. – 268с
  3. 3. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.10) – К.: ІРІДІУМ, 2010. – 225 c.
  4. 4. Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. Модели «движущие силы — сопротивления» в управлении проектами и программами. — К.: Саммит-книга, 2010.– 160 с.