ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМ РОЗВИТКУФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ

Автор(и): 
Т.О. Ярошенко
Ключові слова (укр): 
оточення, управління розвитком фінансових установ, турбулентність, принципи антикризового управління
Ключові слова (рус): 
окружение, управление развитием финансовых учреждений, турбулентность, принципы антикризисного управления
Ключові слова (англ): 
context, management of development for finance enterprises, turbulence, principles of anti-crises management
Анотація (укр): 
Розглянуто принципи антикризового моделювання турбулентного оточення в управлінні програмами розвитку фінансових установ. Визначені системи ключових індикаторів управління програмами розвитку в умовах турбулентного оточення.
Анотація (рус): 
Рассматриваются принципы антикризисного моделирования турбулентного окружения в управлении развитием финансового учреждений. Определены системы ключевых индикаторов управления программами развития в условиях турбулентного окружения.
Анотація (англ): 
Considering the principles of anti-crisis simulation of turbulence environment in development program of financial institutions. Identifies systems of key indicators of anti-crisis management development programs of turbulence environment.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку. –К.: Самміт книга, 2011. – 564 с.
  2. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами. / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, І.А Бабаев и др. – К.: Саммит книга, 2010.
    – 768 с.
  3. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография / Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х.
     – К.: Саммит книга, 2011. – 268 с.