РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ БИФУРКАЦИЙ

Автор(и): 
Ю.Ф. Ярошенко
Ключові слова (укр): 
зацікавлені сторони, точки біфуркації, векторна модель, рушійні сили і опір, ризики і можливості
Ключові слова (рус): 
заинтересованные стороны, точки бифуркации, векторная модель, движущие силы и сопротивления, риски и возможности
Ключові слова (англ): 
stakeholders, bifurcation point, vector model, driving forces and the resistance, risks and opportunities
Анотація (укр): 
Розглянуто модель біфуркації в програмах розвитку організацій. Проаналізовано моделі забезпечення сталого розвитку організацій з урахуванням рушійних сил і опорів, ризиків і можливостей. Запропоновано модель управління внутрішніми процесами біфуркації розвитку організації установи.
Анотація (рус): 
Рассматривается модель бифуркации в программах развития организаций. Анализируются модели обеспечения устойчивого развития организаций с учетом движущих сил и сопротивлений, рисков и возможностей. Представлена модель управления внутренними процессами бифуркации развития организации учреждения.
Анотація (англ): 
In article the model of bifurcation in the development programmes of the organizations. Analyzes a model of sustainable development organizations based on the driving forces and resistance, risks and opportunities. Presents a model of the management of internal processes bifurcation development organization.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Азаров Н.Я., Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д. Инновационные механизмы управления программами развития. –К.: Саммит Книга, 2011. – 564 с.
  2. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития:
    – К.: Наук. світ, 2007. – 200 с.
  3. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С.  Проактивное управление программами организационного развития // Управление проектами и программами. – М.: СОВНЕТ, –№ 4(12). – 2007. – С. 270-282.
  4. Бушуев С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К.: Саммит Книга, 2010. – 768 с.