ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІТ-ОСВІТИ

Автор(и): 
Т.В. Ковалюк
Ключові слова (укр): 
інформаційні технології, управління проектами, ІТ-проекти, ІТ-спеціальність, навчальний процес
Ключові слова (рус): 
информационные технологии, управление проектами, ИТ-проекты, ИТ-специальность, учебный процесс
Ключові слова (англ): 
IT, project management, IT projects, IT profession, the learning process
Анотація (укр): 
Розглянуто управління навчальним процесом підготовки ІТ-спеціалістів з позицій технологій управління ІТ-проектом. Показано, що навчальний процес для ІТ-напрямів підготовки спеціалістів можна подати як довготривалий ІТ-проект.
Анотація (рус): 
Рассмотрены управления учебным процессом подготовки ИТ-специалистов с позиций технологий управления ИТ-проектом. Показано, что учебный процесс для ИТ-направлений подготовки специалистов можно представить как длительный ИТ-проект.
Анотація (англ): 
We consider learning management training IT specialists from the standpoint of technology management IT project. It is shown that the learning process for IT training areas can be represented as a long-term IT project.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Київ
Литература: 

1. Семиноженко В.П. Сучасна освітня політика спричинить брак ІТ-спеціалістів. [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://nauka.in.ua /news/education/article_detail/6553

2. Вища комп’ютерна освіта та ІТ-індустрія / Т.Ю. Морозова., І.Б. Мендзебровський, Ю.Й Пероганич// Вища школа. – 2008. – № 3. – С. 40-48.

3. Вища ІТ-освіта в Україні у кількісному вимірі / Т.Ю. Морозова // Вища школа. – 2009. – № 8. – С. 26-41.

4. Про доцільність інтеграції освітніх
ІТ-спеціальностей в єдине класифікаційне поле / Т.Ю. Морозова // Вища школа. – 2010. – № 11. – С 26-36.

5. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення / І.Б. Медзебровський, З.В. Дудар, Т.В. Ковалюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – НУ «Львівська політехніка». – 2011. – №719 .– С.102-107.

6. Подход к созданию комплексной учебной программы для подготовки ИТ-менеджеров / Е.М. Лаврищева, Д.Л. Безуглый, С.М. Молдавский // Проблеми програмування. – 2004. – № 2. – С. 598-604.