МЕТОД ІНКОРПОРУВАННЯ СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ

Автор(и): 
С.В.Палій
Ключові слова (укр): 
доуніверситетська підготовка іноземців, соціальна адаптація, дистанційне навчання, інформаційно-організаційне середовище, машинний переклад
Ключові слова (рус): 
доуниверситетская подготовка иностранцев, социальная адаптация, дистанционное обучение, информационно-организационная среда, машинный перевод
Ключові слова (англ): 
pre-university preparation, preparation of foreigners, social adaptation, distance learning, information and organizational environment, machine translation
Анотація (укр): 
Проведено систематизацію сучасних систем машинного перекладу. Наведено критерії відбору систем машинного перекладу для інкорпорування в інформаційно-організаційне середовище доуніверситетської підготовки та соціальної адаптації іноземців. Визначено оптимальну систему для такого інкорпорування. Наведено метод інкорпорування системи машинного перекладу в інформаційно-організаційне середовище підготовки іноземців.
Анотація (рус): 
Проведена систематизация современных систем машинного перевода. Приведены критерии отбора систем машинного перевода для инкорпорирования в информационно-организационную среду доуниверситетской подготовки и социальной адаптации иностранцев. Определена оптимальная система для такого инкорпорирования. Приведен метод инкорпорирования системы машинного перевода в информационно-организационную среду подготовки иностранцев.
Анотація (англ): 
Was carried out systematization of modern machine translation systems. Were given of the selection criteria of machine translation systems for incorporation into information-organizational environment of pre-university training and social adaptation of foreigners. Determined the optimum system for this incorporation. Were given a method of incorporation machine translation system into information and organizational training environment foreigners.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Палій С.В. Постановка задачі проектування системи дистанційної освіти для іноземних студентів / С.В. Палій // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №6(136) Ч. 1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 309-312.

2.   Палій С.В. Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів / С.В. Палій // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУСА. – 2011. – №8. – С. 112-116.

3.   Цюцюра С.В. Формування інформаційно-організаційного середовища з використанням каліграфічного тренажера для довузівської підготовки іноземних громадян / С.В. Цюцюра, С.В. Палій // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС, 2012. – Вип. №09(107). – С. 264-269.

4.   Google Translate API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developers.google.com/translate/v2/getting_started?hl=ru / (дата звернення: 30.06.2013)

5.   Microsoft Translator API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsofttranslator.com/dev/ (дата звернення: 30.06.2013)

6.   API сервиса Яндекс.Перевод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://api.yandex.ru/translate/doc/dg/concepts/About.xml (дата звернення: 30.06.2013)

7.   PROMT Translate.Ru API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.promt.ru/corporate/internet/api/ (дата звернення: 30.06.2013)

8.   SYSTRAN Translation API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.translationsoftware4u.com/api.php (дата звернення: 30.06.2013)

9.   iTranslate4.eu API [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://itranslate4.eu/ru/api/docs (дата звернення: 30.06.2013)

10. WorldLingo Translation API Development Tool [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldlingo.com/en/products/worldlingo_api.html (дата звернення: 30.06.2013)

11. SDL Be Global API Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.beglobal.com/developers/api-documentation/ (дата звернення: 30.06.2013)

12. SDL Be Global API Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.translate.ua/uk/pragma-6x?showall=1/ (дата звернення: 30.06.2013)

13. Белощицкий А.А. Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения / А.А. Белощицкий, П.П. Лизунов, Л.Д. Мыснык, Ю.Н. Тесля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №8(126) Ч. 1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. –
С.287-293.

14. Палій С.В. Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання / С.В. Палій // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУСА. – 2013. – №13. – С. 152-156.