РОЗРОБКА МОДЕЛІ МОДУЛЯ «ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ» ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE

Автор(и): 
О.В. Федусенко, О.О. Рафальська
Ключові слова (укр): 
дистанційне навчання, система управління навчальним процесом, траєкторія навчання
Ключові слова (рус): 
дистанционное обучение, система управления учебным процессом, траектория обучения
Ключові слова (англ): 
distance learning, learning management system, learning trajectory
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему розробки модуля «Траєкторія навчання» для системи управління навчанням Moodle. Такий модуль дозволить забезпечити індивідуальний характер навчальної діяльності кожного студента.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема разработки модуля «Траектория обучения» для системы управления обучением Moodle. Такой модуль позволит обеспечить индивидуальный характер учебной деятельности каждого студента.
Анотація (англ): 
The problem of the development of the module "learning trajectory" for the learning management system Moodle. This module will provide the individual nature of each student's learning activities.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle: Учебно – методическое пособие. – СПб., 2007. – 108 с.
  2. Толстобров А.П. Возможности анализа и повышения качества тестовых заданий при использовании сетевой системы управления обучением Moodle. / А.П. Толстобров, И.А. Коржик // Вестник ВГУ. 2008. – № 2. – С. 100 – 106.
  3. Беленко Т.В. Реализация педагогического дизайна в информационно-технологическом комплексе электронного обучения «Пегас» // Материалы Интернет-конференции «Современный преподаватель: личность и деятельность»: [Електронний ресурс] http://unid.bsu.edu.ru/unid/teach/sbornik/detail.php?IBLOCK_ID=327&SECTION_ID=3196&ELEMENT_ID=94004.
  4. Маматов А.В., Немцев А.Н., Клепикова А.Г., Штифанов А.И. Методика применения дистанционных образовательных технологий преподавателями вуза: (учебное пособие). – Белгород: Изд – во БелГУ, 2006. – 161 с.