НОВА ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОЗЧИТУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРОЇЗНИХ КВИТКІВ У АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ

Автор(и): 
В.А. Глива, О.М. Шустеров
Ключові слова (укр): 
захист, білет, валідатор, автоматизована система
Ключові слова (рус): 
защита, билет, валидатор, автоматизированная система
Ключові слова (англ): 
defence, ticket, валидатор, automated system
Анотація (укр): 
Досліджено і реалізовано нову технологію захисту проїзних документів, яка дозволяє здійснювати машинозчитувальний контроль справжності та гасіння квитків. Використання комплексу квиток – зчитувач (валідатор) дозволяє інтегрувати її у автоматизовану систему будь-якого призначення.
Анотація (рус): 
Исследована и реализована новая технология защиты проездных документов, которая позволяет осуществлять машиносчитываемый контроль действительности и гашения билетов. Использование комплекса билет – считыватель позволяет интегрировать её в автоматизированную систему любого назначения.
Анотація (англ): 
Investigated and implemented a new travel document security technology that allows for machine-readable control reality and quenching tickets. Use of a complex ticket - the reader allows you to integrate it into an automated system for any purpose.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
1. Національний авіаційний університет, Київ., 2. ТОВ «КАРД-СІСТЕМС», Київ
Литература: 
  1. Крестьянполь О.А. Аналіз засобів захисту товарів від фальсифікації. Наукові нотатки / О.А. Крестьянполь, Л.Ю. Крестьянполь // Межвузівський збірник.– Луцьк: ЛНТУ, 2008. – Вип. 23. – С.146 – 151.
  2. Джхунян В.А. Электронная идентификация. Безконтактные идентификаторы и смарт карты / В.А. Джхунян, В.Ф. Шаньгин. – М.: Издательство
    «НТ Пресс», 2009. – 175 с.
  3. Патент 71972 Україна, МПК G07B15/00 Одноразовий квиток з електронною валідацією дійсності / Шустеров О.М., Когут І.С.; заявник і патентоотримувач ТОВ «КАРД-СІСТЕМ»; заяв. 20.06.12; опубл. 25.07.12, Бюл. № 14.
  4. Патент 71076 Україна, МПК G07B15/00 Валідатор одноразових паперових квитків / Шустеров О.М., Марковський Г.Б.; заявник і патентоотримувач ТОВ «КАРД-СІСТЕМ»; заяв.11.05.12; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12.
  5. Патент 84333 Україна, МПК G07B15/00 Одноразовий паперовий квиток з диференційованою електронною валідацією / Шустеров О.М., Когут І.С., Марковський Г.Б.; заявник і патентоотримувач ТОВ «КАРД-СІСТЕМ»; заяв.14.08.13; опубл. 10.10.13,
    Бюл. № 19.