ЕЛЕКТРОННИЙ ПРИСТРІЙ, ЩО ІНТЕГРУЄ ЛІНІЙНЕ ТА НЕЛІНІЙНЕ ВИМІРЮВАННЯ

Заголовок (англійською): 
AN ELECTRONIC DEVICE INTEGRATING LINEAR AND NON-LINEAR METERING
Автор(и): 
Sun Lixiang
Wang Chunmo
Ключові слова (укр): 
мікропроцесор STC89C52; нелінійне зважування; цифрова трубка; Датчик тиску MPX4115; ADC0832; матрична клавіатура
Ключові слова (англ): 
STC89C52 MCU; non-linear weighing; digital tube; MPX4115 pressure sensor; ADC0832; matrix keyboard
Анотація (укр): 
Цей документ розробляє інтелектуальний електронний дозатор поштового зв'язку. Програми реалізують нелінійні співвідношення між ціною та вагою листів. Вся система в основному складається з апаратного та програмного забезпечення. Апаратне проектування використовує STC89C52 MCU як основний контрольний пристрій системи. Датчик тиску MPX4115 збирає вагові дані та надсилає вихідні аналогові дані до ADC0832. Перетворені цифрові дані будуть відправлені на мікрокомп'ютер для одного чіпа для обробки даних, а цифрова трубка буде відображати дані. Система оснащена матричною клавіатурою та чотирма незалежними клавішами, які використовуються для вибору місця доставки (місцевий порт або іноземний порт), експрес-доставки або типу листа (звичайна або зареєстрована літера) та функції очищення екрану. Матрична клавіатура використовується для введення ціни одиниці. Найважливішою особливістю цього дизайну є те, що вона може не тільки усвідомити вагу та ціну загального товару в лінійній взаємозв'язку, але й реалізувати вагу ваги та ціни в нелінійних відносинах, таких як експрес-доставка або лист. Конструкція пристрою може поліпшити дефіцит електронної системи зважування у застосуванні та мати певне практичне значення.
Анотація (англ): 
This paper designs an intelligent electronic metering device for the post office. Programs realize the non-linear relationship between the price and the weight of letters. The whole system is mainly composed of hardware and software. The hardware design uses STC89C52 MCU as the core control device of the system. MPX4115 pressure sensor collects the weight data and sends the output analog data to ADC0832. The converted digital data will be sent to the single chip microcomputer for data processing and the digital tube will display the data. The system is equipped with a matrix keyboard and four independent keys, which are used to select the delivery location (local port or foreign port), express delivery or letter type (ordinary or registered letter) and screen clearing function. The matrix keyboard is used to input the unit price. The prominent feature of this design is that it can not only realize the weighing of the weight and price of general merchandise in a linear relationship, but also realize the weighing of the weight and price in a non-linear relationship such as express delivery or letter. The design of the device can improve the deficiency of the electronic weighing system in application and has certain practical significance.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Октябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
School of Mechanical and Electric Engineering, Yancheng Polytechnic College, Jiangsu Yancheng 224005, P.R. China
References: 
 1. Zhang, Youde, Zhao, Zhiying, Tu, Shiliang. (2004). The principle, application and experiment of single-chip microcomputer [M]. Shanghai: Fudan University Press, 37-56.
 2. Peng, Fen. (2012). Microcontroller C language application technology [M]. Xidian University Press
 3. Feng, Wei, Luo, Jun, Gong, Zhenbang, Gao, Tongyue. (2007). Development of MPX4115A Barometric Altimeter for Small Aircraft [J]. Modern Scientific Instruments, 05, 67-70.
 4. Xu, Lu, Zhao, Jian. (1994). Application of 16-Key Decoder MM74C922 [J]. Electronic Technology, 08, 30-34.
 5. Yancheng Industrial Vocational and Technical College. Letter pricing device and method: China, 201810411881.4 [P]. 2018-05-03.
 6. Yancheng Industrial Polytechnic Institute. Letter pricing device and system: China, 201820641542.0. [P].2018-05-02.
 7. Xia, Dongsheng. (2017). Design of a high precision portable electronic scale [j]. Industrial heating, 2017, (5): 62 – 65.doi: 10.3969 / j issn.1002 – 1639.2017.05.019.
 8. Gao, Minghua, Yang, Genhong, Shen, Wenbo, et al. (2017). Development of a new intelligent electronic scale system [j]. Modern electronic technology, 14, 40–43.doi: 10.16652 / j.issn.1004 – 373 x.2017.14.011.
 9. Liuhong, Tony, Cheung, ZhouFang. (2017). Design and implementation of electronic scales [j]. Automation technology and application, 11, 99–102.
 10. Nie, Hui, Qin, shihong. (2018). Virtual electronic scale design based on LabVIEW [j]. Digital technology and application, 1, 168–169.
 11. Zhong, Tianyun. (2018). Design of color lamp controller [j]. Electronic technology, 1, 72–74. doi: 10.3969 / J. issn.1000 – 0755.2018.01.019.
 12. Kuang, Yaoqiang. (2018). Research on Electronic Scale Design Based on Single Chip Microcomputer [J]. Electronic Testing, 12, 12–13.
 13. Zhao, Jiaming. (2000). Analog Electronic Scale [J]. Physical Experiment, 6, 9–10. DOI: 10.3969 / J. ISSN.1005 – 4642.2000.06.004.
 14. Liang, Xiaojie, Zhang, Wei, Luo, Chongyang, et al. (2018). Electronic Scale Design Based on Single Chip Microcomputer [J]. Electronic Design Engineering, 4, 154–157. DOI: 10.3969 / J. ISSN.1674 – 6236.2018.04.033.
 15. Zhang, Zhenggang, Xiong, Gang. (2016). Multi – functional electronic scale design based on single chip microcomputer [J]. Mechanical and Electronic, 11, 58–61. DOI: 10.3969 / J. ISSN.1001 – 2257.2016.11.015.