МЕХАНІЧНИЙ ДИЗАЙН МАЛОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ОСІ ВІТРОВОЇ ТУРБІНИ

Заголовок (англійською): 
MECHANICAL DESIGN OF SMALL VERTICAL AXIS WIND TURBINE
Автор(и): 
Wang Bin
Ключові слова (укр): 
вертикальна вісь турбіни; Конструктивний дизайн; Механічне гальмування
Ключові слова (англ): 
vertical axis wind turbine; Structural design; Mechanical braking
Анотація (укр): 
Новий тип вертикального валу вітрового генератора має конструкцію, яка може регулювати встановлення кута вітрової лопасті відповідно до швидкості вітру. Коли сила вітру велика, швидкість генератора вище, ніж номінальна швидкість. Кут нахилу леза регулюється шляхом регулювання переднього та заднього руху електричного стрижня, так що швидкість вітрогенератора з вертикальним валом може бути зменшена до номінальної швидкості. Таким чином, можна уникнути зупинки та несправності вітрогенератора, викликаного надмірною швидкістю. Одночасно розроблена гальмівна система вітрогенератора з вертикальним валом, а також застосована механічна система гальмування.
Анотація (англ): 
A new type of vertical shaft wind generator has a mechanical structure design, which can adjust the installation Angle of the wind blade according to the wind speed. When the wind force is large, the speed of the generator is higher than the rated speed. The blade Angle is adjusted by controlling the front and back movement of the electric push rod, so that the speed of the vertical shaft wind generator can be reduced to the rated speed. In this way, the stopping and fault of the wind generator caused by excessive speed can be avoided. At the same time, the braking system of the vertical shaft wind generator is designed, and the mechanical braking system is adopted.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 36, 2018
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
English
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Октябрь 2018
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
School of Mechanical and Electric Engineering, Yancheng Polytechnic College, Jiangsu Yancheng 224005, P.R. China
References: 
 1. Lijun, Zhang, Mingming, Zhang, Yi’e, Hu. (2016). Study on Technologies of Hydraulic Drive and Control for Vertical-axis Wind-driven Generator [J]. Machine Tools Hydraulic, 44 (2), 82-83.
 2. Tiantian, Sun. (2017). Research on Small Vertical-axis Wind Turbine for Distributed Power Generation [D]. Hebei: Hebei University of Science and Technology.
 3. Zhining, He, Zuoming, Liu, Zongzhen, Zhang. (2014). The development history and present situation of vertical axis wind generator [J]. Mechanical engineer, 2, 39-40.
 4. Liwen, Ji. (2016). Analysis on aerodynamic characteristics of 300W H vertical axis wind turbine [D]. East China institute of Technology.
 5. Jing, Zhang, Zecai, Zhou, Etc. (2017). Structural design of Marine compressible vertical axis wind turbine [J]. Technology Innovation and Application 24, 19-20.
 6. Dawei, He, Guoqing, Wu, Bin, Lu, Etc. (2018). Optimum design of spindle structure of vertical axis wind generator [J]. Machinery Design Manufacture, 2, 199-201.
 7. Xianghui, Wu, Liqun, Liu, Xiaobo, Zhao, Etc. (2015). Study on the control policy of variable propeller of h-type vertical axis wind generator [J]. Journal of Taiyuan University of Science and Technonology, 36, 6, 441-445.
 8. Jinyan, Shi Yongchao, Xie. (2015). Analysis of Performance of Small Vertical Axis Wind Power Generator with NACA0016 Airfoil [J]. Science and technology square, 8, 91-94.
 9. Yang, Liu, Guoqing, Wu, Etc. (2016). Static analysis of the blades of 1kw vertical axis wind turbine [J]. Journal of Nantong University Natural Science Edition), 15, 2, 1-6.
 10. Bin, Wang. (2014). The Mechanical Structure Analysis and Optimization Design Research of Vertical Axis Wind Turbine [D]. Jiangsu: Jiangsu University..
 11. Jin, Xin, Wenbin, Ju, Etc. (2017). Study on aerodynamic analysis method and operation law of h-type vertical shaft wind generator [J]. ACTA Energiae Solaris Sinica, 10, 2619-2627.
 12. Wang, Bin. (2014). A vertical shaft wind turbine blade connection device [P]. Chinese patent: CN201410133390.X, 2014-06-18.
 13. Wang, Bin. (2014). A vertical shaft wind generator with increasing speed [P]. Chinese patent: CN201420164326.3, 2014-08-20.
 14. Wang, Bin. (2012). A vertical shaft wind generator [P]. Chinese patent: CN201210173665.3, 2012-12-12.
 15. Wang, Bin. (2012). A vertical shaft wind generator [P]. Chinese patent: CN201210173687.X, 2012-12-12.