МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ДВОХ ЕКОНОМІКО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ У ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ

Заголовок (російською): 
Исследование и моделирование динамики двух экономико-информационных систем, которые взаимодействуют в пространстве и времени
Заголовок (англійською): 
Research and design of dynamics of two economic informatic systems which co-operate in space and time
Автор(и): 
І.С.Скітер., М.В.Двоєглазова
Ключові слова (укр): 
проект, економіко-інформаційна система, об’єднання інформаційних систем
Анотація (укр): 
Розглянуто модель двох економіко-інформаційних систем, які взаємодіють у просторі та часі. Запропоновано методику визначення та прогнозування стійкості станів динамічної системи. Побудовано граф просторово-часової взаємодії двох систем.
Анотація (рус): 
Предложена методика определения и прогнозирования стойкости состояний динамической системы. Построен граф пространственно-временного взаимодействия двух систем.
Анотація (англ): 
A model is considered two economic informatic systems which co-operate in space and time. Offered method of determination and prognostication of firmness of the states of the dynamic system. It is built count of spatio-temporal co-operation of two systems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Славутицька філія Національного технічного університету України «КПІ», Славутич; Чернігівський державний інститут економіки та управління, Чернігів
Литература: 

1. Анищенко В.С. Устойчивость, бифуркации, катастрофы // В.С. Анищенко  Соросовский образовательный журнал. – 2000. – №6. С. 105 – 119.

2. Сахно Є.Ю. Процес об’єднання двох інформаційних систем при управлінні проектами розвитку підприємства // Є.Ю. Сахно,
А.В. Кунденко, М.В. Двоєглазова Управління проектами та розвитком виробництва: зб. наукових праць. – Луганськ , 2010. – № 2. – С. 45-51.

3. Прокопчук Ю.А. Інтелектуальне синергетичне управління динамічними системами //
 Ю.А. Прокопчук Искуственный интеллект. – 2009. -  №4. С.12 – 21.

4. Шарапов О.Д. Економічна кібернетика  /
О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є.­Семьонов
 – К.: КНЕУ, 2005. – 231 с.

  1. Валуев С.А. Системный анализ в экономике и организации производства / С.А. Валуев – Л.: Политехника, 1991. – 186 с.
  2. В.Н.Бурков, А.Ю.Заложнев.,Д.А.Новиков теорія графов в управлении организационніми системами / В.Н.Бурков,  А.Ю.Заложнев., Д.А.Новиков. – М.: СИНТЕГ, 2001. – 358с.
  3. Колесников А.А. Синергетические методі управления сложными системами: теорія системного синтеза / А.А. Колесников – М.: УРСС, 2006. – 240с.