ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ

Заголовок (російською): 
Оптимизация структуры системы пожарной сигнализации на основе экспертных заключений
Заголовок (англійською): 
Structure optimization of the fire alarm system on the basis of expert inferences
Автор(и): 
О.М.Землянський., В.Є.Снитюк
Ключові слова (укр): 
системи пожежної сигналізації, експерт, пожежний сповіщувач, пожежне навантаження, модель, оптимізація, нечітка множина, функція належності
Анотація (укр): 
Розглянуто задачу оптимізації системи пожежної сигналізації будівель і споруд. Визначені причини неефективності існуючих схем розміщення пожежних сповіщувачів. Запропоновано моделі, структурна та параметрична ідентифікація яких дозволить визначити оптимальну кількість пожежних сповіщувачів у приміщенні залежно від прогнозованих наслідків можливої пожежі. Відзначено необхідність використання апарату теорії нечітких множин як природного засобу числення суб’єктивних суджень та їх об’єктивізації.
Анотація (рус): 
Предложены модели, структурная и параметрическая идентификация которых позволит определить оптимальное количество пожарных извещателей в помещении в зависимости от прогнозируемых последствий возможного пожара.
Анотація (англ): 
Models are offered, which both structural and parametrical identification will allow to define optimum quantity of fire gages indoors depending on predicted consequences of a possible fire.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 5, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, Черкаси; Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
 1. Шаровар Ф.И. Устройства и системы пожарной сигнализации / Ф.И.  Шаровар. – М.: Стройиздат, 1985. – 376 с.
 2. Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации / В.Г. Синилов. – М.: Академия, 2004. – 352 с.
 3. Навацкий А.А. Производственная и пожарная автоматика. Ч.1. Производственная автоматика для предупреждения пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация / А.А. Навацкий, В.П. Бабуров, В.В. Бабурин и др. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. – 335 с.
 4. Абрамов Ю.А. Методы и средства обнаружения пожаров / Ю.А. Абрамов. – Харьков: ХИПБ МВД Украины, 1995. – 105 с.
 5. Землянский А.Н. Проектирование систем пожарного мониторинга в условиях неопределенности /
  А.Н. Землянский, Н.П. Каверина, В.Е. Снитюк //  Искусственный интеллект. – 2010. - № 4. – С. 483-488.
 6. Kosko B. Fuzzy Systems as Universal Approximators / B. Kosko // IEEE Transactions on Computers. – 1994. – № 11. – P. 1329-1333.
 7. www.mathworks.com
 8. Jang R. ANFIS: Adaptive-Network-Based-Fuzzy Inference System / Jyh-Shing Roger Jang // IEEE Transactions on Systems: Man and Cybernetics. − 1993. − Vol. 23. − № 3. − P. 665-685.
 9. Mamdani E.H. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller / E.H. Mamdani, S. Assilian // International Journal of Man-Machine Studies. − 1975. − Vol. 7. − № 1. − P. 1-13.