ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ БЮДЖЕТУВАННЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
Применение функционально-стоимостного анализу в процессе бюджетирование научных проектов
Заголовок (англійською): 
Application of functional cost analysis in the budgeting process of scientific projects
Автор(и): 
А.А.Златкін., О.Б.Данченко., Д.І.Бедрій., Л.С.Чернова
Ключові слова (укр): 
функціонально-вартісний аналіз, планування, бюджет, проект
Анотація (укр): 
Розглянуто питання застосування функціонально-вартісного аналізу під час планування бюджету наукового проекту, а також надано характеристику й етапи проведення функціонально-вартісного аналізу та обґрунтовано необхідність його застосування під час оцінки бюджету.
Анотація (рус): 
Рассмотрено вопрос применения функционально-стоимостного анализа при планировании бюджета научного проекта, а также предоставляется характеристика и этапы проведения функционально-стоимостного анализа и обосновывается необходимость его применения при оценке бюджета.
Анотація (англ): 
The question of the functional cost analysis in the process of budgeting scientific projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси; Університет економіки та права «КРОК», Київ; Державне підприємство – Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, Одеса; Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
Литература: 

       1. Гриньова В. М. Організацця виробництва : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Гриньова, М. М. Салун. — Київ : Знання, 2009. — 582 с.

       2. Бедрій Д. І. Огляд методів бюджетування наукових проектів / Д. І. Бедрій // Східно-Європейський журнал передових технологій. –– 2011. № 1/7. –– С. 43 – 45.

       3. Данченко О. Б. Врахування ризиків в процесі проведення функціонально-вартісного аналізу / О. Б. Данченко, О. М. Донець, Д. І. Бедрій // Вісник Черкаського державного технологічного університету. — 2010. — № 2. — С. 60—63.

       4. Управління проектами у розвитку суспільства : тези доповідей VII міжнар. конф., 20-21 травн. 2010 р. / М-во освіти і науки України, Київ. націон. ун-т будівн. та архіт. [та ін.]. — К. : КНУБА, 2010. — 256 с.

       5. Ивлев В. А. Что такое функционально-стоимостной анализ процессов и систем / В. А. Ивлев,
Т. В. Попова // Сборник «TQM-XXI. Проблемы, опыт, перспективы». –– 2000. –– Вып. 4. –– С. 169 – 188.