Структура інформаційних взаємодій в системах розподіленого управління проектами

Заголовок (російською): 
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Заголовок (англійською): 
The structure of information interactions in the distribution system of project management
Автор(и): 
И.В.Меркушева., Н.Ю.Тесля
Ключові слова (рус): 
управление проектами, информационные технологии, информационные взаимодействия
Анотація (укр): 
Описано модель системи розподіленого управління, яка представлена у вигляді 4-мірного куба. Визначено рольове наповнення інформаційних взаємодій, і виділені форми інформаційної взаємодії впливу.
Анотація (рус): 
Описана модель структуры системы распределенного управления проектами, которая  представляется в виде четырехмерного куба. Определено ролевое наполнение информационных взаимодействий, и выявлены формы информационного взаимодействия/воздействия в управлении проектами.
Анотація (англ): 
The model of distributed control system, which is a 4 cube. Defined role-filler information interactions, and identified the forms of information exchange exposure.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Мазур И.И.Управление проектами: учеб.пособие / И.И. Мазур, В.Д.  Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. - под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
  2. Тесля Ю.Н. Несиловое взаимодействие/ Ю.Н.Тесля//  Монография. – К.: Кондор, 2005. – 196 с.
  3. Тесля Ю.М. Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів /Ю.М.Тесля, І.І.Оберемок, О.Г.Тімінський// Вісник ЧДТУ, 2008. - №2.- С. 100-105.
  4. Тесля Ю.Н. Матричные информационные технологии управления проектами АЭС//Придніпровський науковий вісник. Технічні науки. Дніпропетровськ, 1998. - №73(140).- С. 39-43.
  5. Подчасова Т.П., Лагода А.П., Рудницкий В.Ф. Управление в иерархических производственных структурах /Т.П. Подчасова, А.П. Лагода,
    В.Ф. Рудницкий. -  К.: Наукова думка, 1989. – 183с.