МОДЕРНІЗАЦІЯ  СІТЬОВИХ  МОДЕЛЕЙ  ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Заголовок (російською): 
Модернизация сетевой модели для обеспечения рациональной организации девелоперского управления строительством
Заголовок (англійською): 
Upgrading the network model for the rational organization of real estate development construction management
Автор(и): 
В.О.Поколенко., Д.О.Приходько., О.В.Сліпенчук
Ключові слова (укр): 
управління будівництвом, сітьова модель, ресурсно-календарна модель, інвестор, девелопер, проект організації будівництва
Анотація (укр): 
Розроблено нову  сітьову  модель  управління будівництвом, здатну наблизити рівень організації будівництва до євровимог через реалізацію засад девелоперського управління будівельного проекту.
Анотація (рус): 
Разработано новую сетевую модель управления строительством, способной приблизить уровень организации строительства до евровимог через реализацию принципов девелоперского управления строительного проекта.
Анотація (англ): 
Paper develops a new model of changing any construction capable to approximate the level of construction to yevrovymoh developer through the implementation of the principles of construction project.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Ушацький С.А. Системно-управлінські та інжинірингові засади впровадження інновацій в організацію будівництва // Монографія.- К.: Науковий світ, 2003.-  216 с.
  2. Шляхи підвищення інвестиційної  діяльності в Україні:  Монографія /За заг. ред. В.Г.Федоренка.- Ніжин: Аспект-поліграф,2009.-724 с.
  3. Тян Р.Б. Выбор варианта инвестирования программы на сетевой структуре. / Р.Б.Тян, Ф.И. Павлов // Збірник наукових праць ДНУ.- Вип.87. Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ, 2009. - С.27-36.
  4. Млодецкий В.Р., Божанова В.Ю. Оперативное управление инвестиционным проектом на основе интервальных показателей зффективности
    // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2008. - №11.-С.4-12.
  5. Шпаков А.В. Використання сітьових моделей "роботи-вершини" в практиці відбору проектів інвестиційно-діагностичними підрозділами корпорацій
    // Научно-техн. сборник "Коммунальное хозяйство городов", Вып.49.-К.: Техніка, 2008.- С.253-258.