МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИМ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ 

Заголовок (російською): 
Маркетинговые предпосылки проектирования перевозок оттечественного морского транспорта
Заголовок (англійською): 
Marketing design predposыlky transport ottechestvennoho morskoho transport
Автор(и): 
І.П.Покотилов
Ключові слова (укр): 
проекти перевезень, національні компанії-перевізники, маркетинговий аналіз проекту перевезень
Анотація (укр): 
Розглянуто основні зовнішні і внутрішні фактори, які визначають передумови реалізації ефективних проектів перевезень національним морським транспортом. Запропоновано методи і напрямки маркетингового аналізу проектів послуг перевезення.
Анотація (рус): 
Рассмотрено основные внешние и внутренние факторы, определяющие предпосылки реализации эффективных проектов перевозок национальным морским транспортом. Предложены методы и направления маркетингового анализа проектов услуг перевозки.
Анотація (англ): 
The article discusses the basic external and internal factors that determine the preconditions for the realization of effective transportation projects national sea transport. The methods and areas of marketing analysis of transportation services.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Херсонський економічно-правовий інститут, Херсон
Литература: 
  1. Богоявленська Ю. Проектний аналіз: Навчальний посібник/ Ю.Богоявленська. – К.: Кондор, 2004. – 336 с.
  2. Всё о торговом флоте Украины. 2008.

Справочник. – Одесса: Порты Украины, 2008. – 188 с.

  1. Бєлова Н.М. Порівняльний аналіз проектів стратегій судноплавної компанії//www.nbuv.gov.ua
  2. Проектный анализ: теоретические основы оценки проектов на морском транспорте /под ред. Лапкиной И.А. Учебное пособие. - Одесса: Феникс, 2008. – 416 с.
  3. http://www.galinov.ru