Системна модель управління якостю організаційних проектів

Заголовок (російською): 
Системная модель управления качеством организационных проектов
Заголовок (англійською): 
System model of quality management of organizational projects
Автор(и): 
Г.В.Ста­р­че­н­ко., І.­А.Ба­ра­нюк
Ключові слова (укр): 
си­с­те­м­не управ­лін­ня, ор­га­ні­за­цій­ний про­ект, про­цес, якість про­е­к­ту
Анотація (укр): 
Розглянуто сутність організаційних проектів, надано визначення поняття якості організаційного проекту. Запропоновано  системну модель та алгоритм комплексного управління якістю організаційного проекту.
Анотація (рус): 
Рассмотрено сущность организационных проектов, дано определение понятия качества организационного проекта. Предложена системная модель и алгоритм комплексного управления качеством организационного проекта.
Анотація (англ): 
The essence of organizational projects is given, is defined concepts of quality of the organizational project. The system model and algorithm of complex quality management of the organizational project is offered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів; Університет економіки та права «КРОК», Київ
Литература: 

1.Новиков Д.А. Теория управления организационными системами / Д.А. Новиков. – М. : МПСИ, 2005.  –  584 с.

2. Quality management systems — Guidelines for quality management in projects (ISO 10006:2003 E).  –  ISO-2003. – 36 c.

3. Новиков Д.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы

/ Д.А. Новиков, А.А. Иващенко. – М. : КомКнига, 2006.  –  332 с.

4.   Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева   (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0)  — К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

5. Старченко Г.В. Системна модель управління якістю в проектах / Г.В. Старченко // Управління проектами: стан та перспективи. Тези доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції.  –  Миколаїв. : "НУК", 2005. – С. 162–164.

6. Старченко Г.В. Оцінка ефективності проекту за допомогою системної моделі управління якістю проектів / Г.В. Старченко // Управління проектами: стан та перспективи. Тези доповідей. Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв. : "НУК", 2007.  – 
С. 260–263.