СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ «ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ» ЯК ІННОВАЦІЯ

Заголовок (російською): 
Социальная технология «Прозрачный бюджет» как инновация
Заголовок (англійською): 
Social to the technology «Transparent budget» as of the innovation
Автор(и): 
М.І. Цюцюра., Д.А. Харитонов., Г.О. Цюцюра
Ключові слова (укр): 
Державний Бюджет, бюджетний Кодекс, податковий Кодекс, система «Прозорий бюджет», бюджет, орієнтований на результат (БОР), некомерційні організації (НКО)
Анотація (укр): 
Проаналізовано механізм реалізації положень бюджетної стратегії та пріоритетні напрями бюджетної політики дослідження кращої практики використання соціальної технології «Прозорий бюджет».
Анотація (рус): 
Проанализировано механизм реализации положений бюджетной стратегии и приоритетным направлениям бюджетной политики исследованию лучшей практики использования социальная технологии «Прозрачный бюджет».
Анотація (англ): 
The article is devoted to the analysis of mechanisms of realization of positions of budgetary strategy and priority directions of fiscal policy to research of the best practice of the use social to the technology «Transparent budget».
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Конституція України.
  2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».
  3. Указ Президента України № 1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 21 грудня 2010 року.
  4. Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України. /Під ред. Ярошенко Ф.О. – К: Зовнішня торгівля, 2010, – 592с.
  5. Управління держ. бюджетом України. Підручник. /Під ред. Азарова М.Я. - К: Новий друк, 2010, - 816с.;
  6. Науково-практичний коментар до податкового кодексу України. /Під ред. Азарова М.Я. - К: Міністерство фінансів України, 2010. Том 1 – 448 с., том 2 – 768 с., том 3 – 516 с.
  7. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах. /Під ред. Ярошенко Ф.О.  - К: Зовнішня торгівля, 2011, - 543с.
  8. http://www.strategy-spb.ru.
  9. http://www.transparentbudget.ru.
  10. David Wilcox. The Guide To Effective Participation. Published by Partnership Books, UK. 1994. 238 с.