Структурна декомпозиція складних соціотехнічних систем в період їх цільового функціонування

Заголовок (російською): 
СТРУКТУРНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ СЛОЖНЫХ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПЕРИОД ИХ ЦЕЛЕВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
Structural decomposition of the sociotechnical complex systems within the period of their target operations
Автор(и): 
В.И. Чимшир
Ключові слова (рус): 
социотехническая система, декомпозиция, проектное управление
Анотація (укр): 
Здійснено декомпозицію періоду цільового функціонування социотехнічної системи на рівні взаємодії ряду організаційно-технічних підсистем.
Анотація (рус): 
Проведен обзор состояния проблемы структурной декомпозиции сложных систем. Предложено разбиение жизненного цикла социотехнической системы на три периода: период развития системы; период целевого функционирования; период постепенно развивающейся деградации. Осуществлена декомпозиция периода целевого функционирования социотехнической системы на уровне взаимодействия ряда организационно-технических подсистем.
Анотація (англ): 
There was performed a decomposition for the period of the functioning target of the sociotechnical systems on the level of interaction within the number of organizational and technical subsystems.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Одесская национальная морская академия, Одесса
Литература: 
  1. Шумский А.А. Системный анализ в защите информации [Текст]: учеб. пособие/ А.А. Шумский, А.А. Шелупанов; М: Гелиос АРВ, 2005.  — 224 с.
  2. Боровська Т.М. Декомпозиційні структури для прикладних програм синтезу регуляторів [Текст]/ Т.М. Боровська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. —  2000. —  № 1. —  C. 17—22.
  3. Месарович М.Д. Теория иерархических многоуровневых систем [Текст]// З. Мако, М. Такахара. — М.: Мир, 1973. — 310 с.
  4. Лепешкин О.М. Методология разработки функциональной схемы регламента социотехнической системы на основе теории графов [Текст]/ Науменко В.В.// Вестник Ставропольского государственного университета. — 2009. №63.
    С. 151—158.
  5. Тесленко П.А. Проект как управляемая организационно-техническая система [Текст]// Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. — Харків: НТУ "ХПІ", 2010. — № 57. — С. 198–202.