ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Заголовок (російською): 
Принципы построения и функционирования системы информационного обеспечения эксплуатации автомобильной техники
Заголовок (англійською): 
Construction and functioning principles of information system providing of automobile technique exploitation
Автор(и): 
Ю.В. Ольшевський
Ключові слова (укр): 
експлуатація автомобільної техніки, система інформаційного забезпечення, управлінські рішення, програма технічного обслуговування і ремонту
Анотація (укр): 
Розглянуто особливості створення системи інформаційного забезпечення експлуатації автомобільної техніки будівельних організацій, компаній і фірм, її структурно-функціональна схема та принцип функціонування.
Анотація (рус): 
Рассмотрено особенности создания системы информационного обеспечения эксплуатации автомобильной техники, ее структурно-функциональная схема и принцип функционирования.
Анотація (англ): 
Is devoted to the particularities of information system creating for the providing exploitation of automobile technique.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Національний університет оборони України, Київ
Литература: 
  1. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни і визначення. ДСТУ В3576-97. [Чинний від 1998–07–01] – К. : Держстандарт України, 1997. – 58 с. – (Національні стандарти України).
  2. Техническая эксплуатация автомобилей / Под редакцией Е. С. Кузнецова. – М. : Транспорт, 1991. – 413 с.
  3. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е. С. Кузнецов. – М. : Транспорт, 1990. – 272 с.
  4. Інформаційні технології і сучасна збройна боротьба / Пермяков О.Ю., Сбитнєв А.І. – Луганськ: Знання, 2008. – 204 с.
  5. Соловйов В.І. Організація експлуатації авіаційної техніки / В.І. Соловйов . – Київ: НАОУ, 2005. – 222 с.
  6. Информационные технологии управления: Учеб. Пособие для вузов /Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – 2-у изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с.