ОПТИМІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Заголовок (російською): 
Оптимизация архитектуры нейронной сети предназначенной для диагностирования состояния компьютерной сети
Заголовок (англійською): 
Optimization of the structure two-layer perceptrons intended for recognition of the anomalous values working parameter computer networks
Автор(и): 
І.А. Терейковський
Ключові слова (укр): 
комп’ютерна мережа, діагностика, нейронна мережа, архітектура нейронної мережі
Анотація (укр): 
Розроблено методику визначення оптимальної архітектури нейронної мережі, призначену для розв’язання задач діагностики стану комп’ютерної мережі на основі аналізу експлуатаційних параметрів.
Анотація (рус): 
Разработано методику определения оптимальной архитектуры нейронной сети, предназначенной для решения задач диагностики состояния компьютерной сети на основе анализа эксплуатационных параметров.
Анотація (англ): 
Designed methods of the determination of the optimum architecture neuronetworks, intended for decision of the problems of the diagnostics of the condition to computer network on base of the analysis working parameter.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 6, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Январь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Технології управління розвитком
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1. Ежов А. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе / А. А. Ежов, С. А. Шумский. - М. : МИФИ, 1998. - 224 с.

2. Менаске Д. Производительность Web-служб. Анализ, оценка и планирование / Менаске Д., Виргилио А. ; пер. с англ. - СПб. : ДиаСофтЮп", 2003. - 480 с.

3. Терейковський І.  Нейронні мережі в засобах захисту комп’ютерної інформації /  І. Терейковський. - К. : ПоліграфКонсалтинг. - 2007. – 209 с.

4. Шуклін Д. Є. Моделі семантичних нейронних мереж та їх застосування в системах штучного інтелекту: 05.13.23.. // Дис. …канд. техн. наук. - Харків, 2003. - 196 с.

5. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр.  /      Хайкин С. ; пер. с англ. Н. Н. Куссуль - М. : Вильямс, 2006. - 1104 с.