МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Заголовок (російською): 
Моделирование транспортных операций в информационной системе проектирования смешанных перевозок
Заголовок (англійською): 
Modeling of transport operations in the information system design multimodal transport
Автор(и): 
І.П.Покотілов
Ключові слова (укр): 
проектування, типові технологічні логістичні процеси, інформаційна система, логістичні операції, принципи транспортної технології
Анотація (укр): 
Подано методику проектування типових технологічних процесів для автоматизованих систем управління у разі змішаних схем перевезень вантажів.
Анотація (рус): 
Представлена методика проектирования типовых технологических процессов для автоматизированных систем управления в случае смешанных схем перевозок грузов.
Анотація (англ): 
The presented method of typical processes for the automated control systems in case of mixed schemes of cargo.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Херсонський економічно-правовий інститут, Херсон
Литература: 
  1. Орр, Алан Д. Управління проектами :  керівництво з ключових процесів, моделей і методів [Текст] / Пер. з англ. — Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. — 224 с
  2. Бушуев, С.Д. Розвиток методологій управління проектами [Текст] / Бушуев С.Д., Войтенко О.С. // Доп. II міжнар. конф.: „ Управління проектами у розвитку суспільства”. — К. : КНУБА, 2005. — С. 18 — 20.с.
  3.  Кленси, К.Дж. Моделирование рынка: как спрогнозировать успех нового продукта / Кленси К.Дж., Крейг Питер С., Вольф Марианна Мак Герри; пер. с англ. – М. : Вершинав, 2007. – 272 с.
  4. Вентцель, Е.С. Исследование операций [Текст]. — М. : Советское радио, 1972. — 552 с.