ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ БЮДЖЕТНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ»

Заголовок (російською): 
Применение в Украине мирового опыта бюджетного анализа при разработке информационной технологии «Прозрачный бюджет»
Заголовок (англійською): 
Application in Ukraine of world experience of budgetary analysis at development information technology the «Transparent budget»
Автор(и): 
С.В.Цюцюра., О.В.Криворучко., М.І.Цюцюра
Ключові слова (укр): 
прикладний бюджетний аналіз (ПБА), некомерційні організації (НКО), цільова комплексна програма (ЦКП)
Анотація (укр): 
Присвячено опису світового досвіду бюджетного аналізу під час розробки комплексної технології «Прозорий бюджет», бюджет, який можна зрозуміти і на який можна впливати.
Анотація (рус): 
Статья посвящена описанию мирового опыта бюджетного анализа при разработке комплексной технологии «Прозрачный бюджет», касается бюджета, который можно понять и на который можно влиять.
Анотація (англ): 
The article is devoted description of world experience of budgetary analysis at development complex technology the «Transparent budget», touches a budget which can be understood and on which it is possible to influenceam-having a special purpose in the project management.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 
  1. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 3. – М.: «ИНФРА-М», 1999. – 336 с.
  2. Ременников В.Б. Разработка управленческого решения: учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 140 с.
  3. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с. – (Серия «Вопрос-ответ»).
  4. Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают., - СПб: Питер, 2008. ISBN 978-5-91180-599-9.