КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БАГАТОВЕКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Заголовок (російською): 
Концептуальная модель многовекторного управления программами развития финансового сектора
Заголовок (англійською): 
Conceptual model of multi-management program on financial sector development
Автор(и): 
Р.Ф.Ярошенко
Ключові слова (укр): 
багатовекторне управління програмами
Анотація (укр): 
Розглянуто принципи та архітектура концептуальної моделі багатовекторного управління програмами розвитку фінансового сектору в умовах турбулентності оточення. Визначено ключові принципи методології багатовекторного управління програмами розвитку.
Анотація (рус): 
Рассмотрены принципы и архитектура концептуальной модели многовекторного управления программами развития финансового сектора в условиях турбулентности окружения. Определены ключевые принципы методологии многовекторного управления программами развития.
Анотація (англ): 
The principles of architecture and conceptual model of multi-management program on financial sector development in a turbulent environment. The key principles of the methodology of multi-management development programs.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку -  К.:Самміт книга, 2011.- 564с.
  2. Ярошенко Ф.О., Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України. // Фінанси України.- № 6, 2011, С.3-13.
  3. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами Р2М. Том1, Версія1.2./ Пер. З англ. під ред.проф. Ф.О. Ярошенка.-К.:Новий друк,2010.-160с.
  4. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: монографія // Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. Х. Танака. – К.: Саммит книга, 2011. - 268с
  5. Ярошенко Ф.О. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України, Фінанси України-№ 7, 2011.- С.3-13