КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛІНІЙНИХ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ У ЧАСІ І ПРОСТОРІ

Заголовок (російською): 
Компьютерная реализация расчета характеристик нелинейных ветровых волн во времени и пространстве
Заголовок (англійською): 
Computer implementation of calculating the characteristics of nonlinear wind waves in time and space
Автор(и): 
І.М.Мартиновський
Ключові слова (укр): 
хвильовий профіль, поля швидкості та тиску, лінійне та нелінійне наближення, хвильова енергія
Анотація (укр): 
Розглянуто реалізацію алгоритмів лінійного та нелінійного наближень у моделюванні гідродинамічних характеристик нерегулярних вітрових хвиль у просторі та за часом. Отримане програмне забезпечення призначене для подальших чисельних розрахунків роботи хвильових енергогенераторів під дією вітрових  хвиль.
Анотація (рус): 
Рассматривается реализация алгоритмов линейного и нелинейного приближений в моделировании гидродинамических характеристик нерегулярных ветровых волн.
Анотація (англ): 
The implementation of algorithms for linear and nonlinear approximation in the modeling of the hydrodynamic characteristics of irregular wind waves is considered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Миколаївський будівельний коледж КНУБА, Миколаїв
Литература: 

1. Гор А. Неудобная правда. Глобальное потепление: Как остановить глобальную катастрофу / А Гор; [пер. с англ. А.Калюжного]. – СПб.: Амфора, 2007. – 328 с.

2. Росс Д. Энергия волн / Д. Росс. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 112с.

3. J. Khan, G. Bhuyan and A. Moshref, Potential Opportunities and Differences Associated with Integration of Ocean Wave and Marine Current Energy Plants in Comparison to Wind Energy [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.iea-oceans.org/_fich/6/ T0311_document.pdf.

4. Давидан И.Н. Ветровое волнение как вероятностный гидродинамический процесс / И.Н. Давидан, Л.И.Лопатухин, В.А.Рожков – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 286 с.

5. Fonseca N., Soares C.G. Time-Domain Analysis of Large-Amplitude Vertical Ship Motions and Wave Loads // J. Ship Research. – 1998. – Vol. 42. №2. – P. 139-153.

6. Сердюченко А.М. Нелінійні задачі гідродинаміки вітрових хвиль та суден в умовах морського хвилювання // Дис. на здобуття ступ. доктора фіз.-мат. наук. К.: Інститут гідромеханіки НАНУ, 2004. 444 с.

7. Сердюченко А.Н. Динамика морских волн и судна в шторме с учетом нелинейных эффектов / А.Н. Сердюченко // Гидромеханика. – К., 1998. – Т. 72. – C. 112-134

8. Su M. Nonlinear Wave Groups / M. Su // Proc. ISOPE Conference. – 1996. – P. 158-167.

9. Сердюченко А.Н. Згин та міцність суден в умовах морського хвилеутворення (Теоретичні основи та методика розрахунків): Навчально-методичний посібник. –Миколаїв, 2009. – 162 с.

10. Soares C.G. Representation of double-peaked sea wave spectra / C.G. Soares // Ocean Engineering. – 1984. Vol. 11. – № 2. – P. 185–207.

11. Goda Y. Numerical experiments on wave statistics with spectral simulation / Y. Goda // Report of Port and Harbor Research Institute. – 1970. –Vol. 9, 3. – Р. 28-35.

12. Melville W.K. Wave modulation and breakdown // J. Fluid Mech. – 1983. –Vol. 128. – P. 489-506