СПОСОБИ ПОДАННЯ МОДЕЛІ БУДІВЕЛЬНОГО ОБ'ЄКТА

Заголовок (російською): 
Способы представления модели строительного объекта
Заголовок (англійською): 
The representation methods of building object
Автор(и): 
Є.В.Бородавка
Ключові слова (укр): 
модель, інформація, метадані, архітектурно-будівельні САПР, CAx-засоби
Анотація (укр): 
Проаналізовано інформацію, якою оперують архітектурно-будівельні САПР та проведено її декомпозицію на складові. Виокремлено основні моделі подання будівельного об'єкта в розрізі різних потреб проектування та встановлено взаємозв'язки між ними. Дослідження проведено в контексті розробки методології створення універсальних розширюваних САПР.
Анотація (рус): 
В работе подробно анализируется информация, которой оперируют архитектурно-строительные САПР и проводится ее декомпозиция на составляющие. Выделяются основные модели представления строительного объекта в разрезе различных потребностей проектирования и устанавливаются взаимосвязи между ними. Исследование проводится в контексте разработки методологии создания универсальных расширяемых САПР.
Анотація (англ): 
In this work we had been analyzing architectural and construction CAD information. Result of this analysis is decomposition of information by components. We extract basic representation models of building object in terms of various design needs. After that we established relationships between its. This research conducted in the context of the development methodology to create widening universal CAD.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Барабаш М.С. Нова концепція автоматизації проектування об'єктів будівництва на основі цифрової моделі / М. С. Барабаш, С. Д. Коба // Будівництво України. — 2004. — № 5. — С. 31-34.
  2. Бородавка Є.В. Логічна і фізична організація структури даних цифрової моделі об'єкта. Концептуальна модель ЦМО // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2006. – №3/3(21). – С. 47-49.
  3. Бородавка Є.В. Цифрова модель об'єкта як засіб інтеграції архітектурно-будівельних програмних комплексів // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2006. – №2/2(20). – С. 1-4.
  4. Бородавка Є.В. Моделі та засоби інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – №6(136). – С. 255-259.
  5. Городецький О.С. Засоби підтримки процесу проектування будівель і споруд з використанням уніфікованої цифрової моделі об'єкта / О.С. Городецький, Є.В. Бородавка // Будівництво України. – 2007. – №4. – С. 36-39.
  6. Демченко В.В. Формальний опис і практичне використання уніфікованої цифрової моделі об'єкта будівництва / В.В. Демченко, Є.В. Бородавка // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2007. – №2/2(26). – С. 64-69.