ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «ЕКІПАЖ»

Заголовок (російською): 
Оценка эффективности программы, на примере автоматизированной информационной системы «Экипаж»
Заголовок (англійською): 
Evaluating the effectiveness of software, for example automated information system "Crew"
Автор(и): 
Є.Ю.Катаєва., Н.С.Ничипорук
Ключові слова (укр): 
якість програмного забезпечення, оцінка якості програмного забезпечення, автоматизована інформаційна система
Анотація (укр): 
Наведено методику оцінки ефективності як характеристики якості програмного забезпечення.Оцінюванняпрограммногозабезпечення проведено на прикладіавтоматизованоїінформаційноїсистеми «Екіпаж».
Анотація (рус): 
Приводится методика оценки эффективности как характеристики качества программного обеспечения.
Анотація (англ): 
Methodology is given as an evaluation of characteristics of software quality.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
Литература: 
  1. Эффективностьсистемы. http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективность_системы.
  2. Качествопрограммногообеспечения. http://ru.wikipedia.org/wiki/Качество_программного_обеспечения.
  3. ГОСТ 15467. Управлениекачествомпродукции. Основныепонятия. Термины и определения.
  4. ГОСТ 28806-90. Качествопрограммныхсредств. Термины и определения.
  5. ГОСТ 28195-99. Оценкакачествапрограммныхсредств. Общиеположения.
  6. Планирование  и контроль уровнякачества. http://www.hse.ru/