СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Заголовок (російською): 
Создание структурной модели информационно-организационной среды подготовки и социальной адаптации иностранных студентов
Заголовок (англійською): 
Creating a structural model of information and preparation of the organizational environment and social adaptation of foreign students
Автор(и): 
С.В.Палій
Ключові слова (укр): 
дистанційне навчання, довузівська підготовка, інформаційно-організаційне середовище
Анотація (укр): 
Розглянуто вимоги до системи дистанційної довузівської підготовки іноземних громадян. Запропоновано модель інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів. Побудовано концептуальну модель інформаційно-організаційного середовища.
Анотація (рус): 
Рассматривается один из алгоритмов оценки и определения принятия уровня риска при обеспечении информационной безопасности.
Анотація (англ): 
Is considered one of the algorithms of evaluation and determinations of acceptability of risk level when ensuring information safety.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

    1.   Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Internet-технологій / Федорук П. І. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 326с.

2. Лукін В.Є. Сутність та перспективи розвитку освітнього простору дистанційного навчання / В.Є. Лукін // Проблеми освіти: [наук.-метод. збірник]. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2007. – Вип. 50. – С. 30-35.

3. Основы дистанционного обучения. Дистанционный курс: учебное пособие./В.Н. Кухаренко., Т.А. Олейник,Е.В. Рибалко., Н.В. Савченко. Под. ред.. Кухаренко В.Н. –Харьков: ХГПУ. 1999. - 182 с.

4. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання // Енциклопедичне видання: навч.-метод. посіб. – К.: ТОВ Редакція "Комп'ютер", 2007. – 128 с.

5. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. – К.: Атіка, 2008. – 684с.

6. Владимирська Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість /
Є.Ю. Владимирська //Проблеми освіти: н/м зб. – 2006. – Вип.43. – С.78-83.

7. Рибакова Н.О. Сучасний стан та проблеми розвитку дистанційної освіти в Україні та за кордоном ( 2005-2009 рр.): бібліогр. покажчик/ уклад.: Н.О. Рибакова.  міського госп-ва;– Х.: ХНАМГ: Харк. нац. акад.  2009. – 27с.

8. Гороховський О.І., Інформаційна технологія побудови адаптивної системи дистанційного навчання/ О.І. Гороховський., Т.І. Трояновська // Наукові праці ВНТУ. – 2009. – №2. – С. 1–7.

9. Flusser V. Kommunikologie. Frankfurt: FischerTaschenbuchVerlag, 1996

10. Кухаренко В.М. Массовый открытый дистанционный курс./Портал электронного обучения – 2011. - http://www.e-learning.by