Комбінований метод планування проектів та процесів вищих навчальних закладів на базі рефлекторного алгоритму

Заголовок (російською): 
КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА БАЗЕ РЕФЛЕКТОРНОГО АЛГОРИТМА
Заголовок (англійською): 
Combined method of project planning and processes of higher education based on reflex algorithm
Автор(и): 
Ю.Н.Тесля., А.А.Белощицкий., Д.М.Безмогорычный
Ключові слова (рус): 
управление проектами, планирование, проектная деятельность, операционная деятельность, рефлекторный алгоритм
Анотація (укр): 
Запропоновано комбінований метод планування діяльності вищих навчальних закладів, який базується на об'єднанні двох груп процесів: вибудовування технологічної послідовності робіт, що враховує ресурсні обмеження, і розподіл ресурсів одного виду за різними робіт проекту.
Анотація (рус): 
Предложен комбинированный метод планирования деятельности высших учебных заведений, который базируется на объединении двух групп процессов: выстраивания технологической последовательности работ, учитывающей ресурсные ограничения, и распределение ресурсов одного вида по различным работам проекта.
Анотація (англ): 
A combined method of planning of higher education, based on combining two groups of processes: building a technological sequence of operations, taking into account resource constraints, and resource allocation of one species on various project activities.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Коляда О.П. Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения О.П. Коляда// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць -№3 (27)-2008. С.81-87.
  2. Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальни закладів В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць -№1 (29)-2009. С.81-89.
  3. Тесля Ю.М. Модель мультипроекту модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів в ВНЗ всіх видів акредитації/ Ю.М. Тесля, І.О. Потай// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць -№2 (18)-200 С.72-85.
  4. Лизунов П.П. Проектно-векторное управление высшими учебными заведениями/ П.П.Лизунов, А.А. Белощицкий,  С.В. Белощицкая//Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. 2 – С. 135 – 139.
  5. Тесля Ю.Н. Расширяющаяся Вселенная проектов /Ю.Н. Тесля А.О. Белощицкий//Вісник ЧДТУ, 2011.-№4.- С.67-71.
  6. Тесля Ю.Н. Введение в информатику Природы Юрий Тесля: Монография. – К: Макклаут, 2010. - 256 с.