ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОКРЕМИХ ОБ`ЄКТІВ РОБІТ ШЛЯХОМ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ

Заголовок (російською): 
Использование моделирования для улучшения качества строительства
Заголовок (англійською): 
Using simulation to improve the quality of construction
Автор(и): 
Ю.А.Чуприна 
Ключові слова (укр): 
будівництво, якість, системи, управління, контроль,  модель, граф
Анотація (укр): 
Визначення чинників формування якості будівельної продукції та розробка локальної моделі відтворення рівня якості виробничих процесів та продукції.
Анотація (рус): 
Определение факторов формирования качества строительной продукции иразработка локальной модели воспроизводства уровня качества производственных процессов и продукции.
Анотація (англ): 
Determination of factors forming quality building products and developing local modelsreproduce the quality of production processes and products.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 8, 2011
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
25 Ноябрь 2011
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління технологічними процесами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Вакуленко А. В. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самос.вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004 -167с.

2. Современный взгляд на системы качества и их развитие. // Стандарты и качество. -2000, № 1. - С.25-26.

  1. Трофимов К. В. Міжнародні стандарти з управління якістю ІSО 9000 в Україні. // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2001, № 2. - С.23-25.

4. Управление качеством / Под ред. проф.
С.Д.
 Ильенковой. - М.: Издательское обьеденение Юнити,2000.

5. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкуренто-способности товара. - М.: Бизнес-школа Интел-Синтез,2001.

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический   менеджмент:   Учебное пособие. -М.: Бизнес-школа Интел-Синтез,1999.

7. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. - М.: Экономика, 2000.

 8. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В.   Приватизація державних підприємств: навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 2001.

9. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. -К.: Видавництво Європейського університету, 2001. - 174 с.