СЦЕНАРНІ МОДЕЛІ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Заголовок (російською): 
Сценарные модели программ развития финансовых учреждений в условиях финансового кризиса
Заголовок (англійською): 
Stsenarnoe models of development programs fynansovh centers of the conditions in a financial crisis
Автор(и): 
С.Д.Бушуєв., Р.Ф.Ярошенко
Ключові слова (укр): 
фінансова система, креативна сценарна модель, фінансова криза
Анотація (укр): 
Розглянуто модель розвитку фінансової системи України в умовах просування глобальної фінансової кризи. Запропоновано визначення креативної моделі сценаріїв швидкого реагування задля блокування каналів проникнення кризи та пом’якшення її негативного впливу на економіку.
Анотація (рус): 
Рассмотрена модель развития финансовой системы Украины в условиях продвижения глобального финансового кризиса. Предложены определения креативной модели сценариев реагирования для блокирования каналов проникновения кризиса и смягчения негативного влияния на экономику.
Анотація (англ): 
A model of the financial system of Ukraine in advance of the global financial crisis. Proposed definition of a model of creative scenarios to respond to block channels of penetration of the crisis and mitigate the negative impact on the economy.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 9, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку. – К.: Самміт книга, 2011. - 564 с.
  2. Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України. , Фінанси України - № 6, 2011, С.3-13.
  3. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография.// Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: Саммит книга, 2011. – 268с
  4. Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України // Фінанси України. - № 7, 2011, С.3-13
  5. Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи. Аналітична доповідь. Міністерство фінансів,
    2011. – 161 с.