КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Заголовок (російською): 
Коцепция формирования целей проектов социального развития
Заголовок (англійською): 
The concept of formation of the purposes of social development projects
Автор(и): 
Н.О.Геращенко
Ключові слова (укр): 
проект соціального розвитку, цінності та цілі зацікавлених сторін проекту, формування цілей, експертні оцінки
Анотація (укр): 
Розглянуто концепцію формування цілей проектів соціального розвитку на основі визначення та оцінки цілей та цінностей зацікавлених сторін проекту.
Анотація (рус): 
Рассмотрена концепция формирования целей проектов социального развития на основе определения целей и ценностей заинтересованных сторон проекта.
Анотація (англ): 
The concept of formation of the purposes of social development projects based on the definition of goals and values of stakeholders of the project.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 9, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Соціальні індикатори рівня життя населення // Статистичний збірник. Статистика послуг та соціальних програм, 2011. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ - Назва з екрану.
 2. Индекс развития  человеческого потенциала за 2010 год., 4 ноября 2011. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/media/PR3-HDR10-HDI-R.pdf – Назва з екрану.
 3. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем / Бушуев С.Д., Харитонов Д.А. // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вып. 1. – С. 10-16
 4. Геращенко Н.О. Використання ціннісного підходу у формуванні цілей проектів соціального розвитку / Н.О. Геращенко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2010. - №4 (36).- С. 47-51.
 5. Курбатов В.И. Социальное проектирование: учеб. пособие / В.И. Курбатов, О.В. Курбатова – Ростов /Д: Феникс, 2001. – 416 с.
 6. Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие / Луков В.А. – М.: Московский гуманитарный университет. «Фанита», 2007 – 240 с.
 7. Блауберг И. В. Сущность и становление системного подхода / И.В. Блауберг, Э.Г.Юдин. – М.: Наука, 1973. -270с.
 8. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: [Пер. с англ. / под ред.
  С.Д. Бушуева]. – К.: Наук. світ, 2009. – 173 с.
 9. Специфика целеполагания при управлении социальными проектами [Электронный ресурс] // СГИ COВНЕТ. – Электрон.дан. (1 файл). – М., 2008. – Режим доступа: http://www.collegian.ru/files/USP.ppt. – Название с экрана.