АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВНЗ ЧЕРЕЗ ЕТАЛОННУ ТА ІЄРАРХІЧНУ ДЕКОМПОЗИЦІЮ АКАДЕМІЧНИХ РЕСУРСІВ

Заголовок (російською): 
Aлгоритм реализации оптимального управления вузов через эталонную и иерархическую декомпозицию академических ресурсов
Заголовок (англійською): 
Computer implementation of calculating the characteristics of nonlinear wind waves in time and space
Автор(и): 
В.І.Жованик
Ключові слова (укр): 
оптимальне управління, еталонна та ієрархічна декомпозиція, методи оптимізації, академічні ресурси
Анотація (укр): 
Розглянуто прогресивне проектування оптимального управління ВНЗ з відповідним організаційно-методичним, інженерно-технічним, науковим, фінансово-економічним забезпеченням практики яка б дала можливість оптимізуючи наявні ресурси через еталонну та ієрархічну їх декомпозицію, удосконалити відповідно управління, організацію і економіку роботи навчального закладу.
Анотація (рус): 
Рассмотрено прогрессивное проектирование оптимального управления вуза с соответствующим организационно-методическим, инженерно-техническим, научным, финансово-экономическим обеспечением практики которая бы дала возможность, оптимизируя имеющиеся ресурсы, через эталонную и иерархическую их декомпозицию усовершенствовать соответственно управления, организацию и экономику работы учебного заведения.
Анотація (англ): 
Considered progressive design optimal management universities with relevant organizational and methodological, technical, scientific, financial and economic support, the practice that would give the possibility to optimize the resources available through reference and hierarchical decomposition to improve under management, organization and economics of education.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 9, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Європейський університет (Миколаївська філія), Миколаїв
Литература: 

1. Новиков Д.А. Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными программами ВУЗов. – М.; Институт управления образованием РАО, 2005. – 80 с.

2.Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем.-М. Мир 1985.-
344 с.