РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ АРИФМЕТИКИ ПО МОДУЛЮ ДВА В ПОЛІНОМІАЛЬНОМУ МЕТОДІ ШИФРУВАННЯ

Заголовок (російською): 
Оценка эффективности программы на примере автоматизированной информационной системы «Экипаж»
Заголовок (англійською): 
Implementation of arithmetic modulo two in polynomial encryption method
Автор(и): 
Ю.А.Тарнавський., І.О.Шарапов., М.В.Колоскова
Ключові слова (укр): 
криптографія, кодування, арифметика по модулю два,  програмування
Анотація (укр): 
Розглянуто поліномінальний  метод шифрування, реалізація якого вимагає ефективної організації операцій над поліномами. Розроблено бібліотеку класів з методом для виконання таких операцій.
Анотація (рус): 
Рассмотрен полиноминальный метод шифрования, реализация которого требует эффективной организации операций над полиномами. Разработана библиотека классов с методом для выполнения таких операцій.
Анотація (англ): 
We consider polynomial encryption, whose implementation requires efficient operations on polynomials. A class library with a method to perform such operations.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 9, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Литература: 
  1. Ю.Б.Буркатовская, А.Н.Мальчуков, А.Н.Осокин.  Быстродействующие алгоритмы деления полиномов в арифметике по модулю два. // Известия Томского политехнического университета. 2006. – Т.309. – № 1, С.19-24.
  2. У. Питерсон, Э. Уэлдон. «Коды, исправляющие ошибки»: М.: Мир, 1976.
  3. Темников Ф.Е., Афонин В.А., Дмитриев В.И. Теоретические основы  информационной техники. – М.: Энергия, 1971.
  4. Кавчук А.А.  Основы передачи непрерывных сообщений по дискретным каналам связи. Таганрог: ТРТИ, 1978. 
  5. Тутевич В.Н.  Телемеханика. – М.: Энергия, 1973.
  6. Бородин А.Ф. Введение в теорию помехоустойчивого кодирования. М.: Сов. радио, 1968.
  7. Самойленко С.Н. Помехоустойчивое кодирование. – М.: Наука,1971.
  8. Удалов А.П.,  Супрун Б.А. Избыточное кодирование при передаче информации двоичными кодами. М.: Связь,1964.