ІНТЕРАКТИВНА КОМП’ЮТЕРНА МНЕМОНІЧНА СХЕМА ДЛЯ  ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ  СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ СПОЖИВАНИХ КОРИСТУВАЧАМИ

Заголовок (російською): 
Интерактивная компьютерная мнемоническая схема для отображения состояния составляющих системы измерения энергоресурсов потребляемых пользователями
Заголовок (англійською): 
Interactive computer mnemonic scheme for display of components of measurement of energy users consumption
Автор(и): 
В.І.Гайдаржи., В.П.Чорна
Ключові слова (укр): 
мнемосхема, автоматизація, графічне відображення, програмний продукт
Анотація (укр): 
Запропоновано комп’ютерну багатооб'єктну мнемонічну схему та відповідний програмний продукт, який забезпечує її використання в інтерактивному режимі для відображення стану елементів системи вимірювання показників енергопостачання.
Анотація (рус): 
Предложена компьютерная многообьективная мнемоническая схема и соответствующий программный продукт, обеспечивающий ее использование в интерактивном режиме для отображения состояния элементов системы измерения показателей энергоснабжения.
Анотація (англ): 
A computer bahatoob'yektnu mnemonic scheme and appropriate software to ensure its use in interactive mode to display the state of elements of the measurement of energy.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 9, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Національний технічний  університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Литература: 
  1. Ікачов В.В., Чернишов В.П.  Технічні засоби автоматизації: навч.посіб; Національний гірничий ун-т Дніпропетровськ. – НГУ, 2008. – 600 с.
  2. Ini-файли   [електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.nmarket.ru/program/delphi/lessons-2/les-16.php
  3. МикСИС  [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inkommet.ru/drupal/miksys
  4. Мнемосхема  [електронний ресурс] –  Режим доступу:  http://ru.wikipedia.org/wiki/Мнемосхема
  5. Мнемосхема [електронний ресурс]  – Режим доступу:  http://terion.su/post/Mnemoshema.html
  6. Наукові праці Донецького національного технічного університету, Обчислювальна техніка та автоматизація / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2008. – 300 c
  7. Функциональные возможности программы “MnemoOPC” [електронний ресурс]  – Режим доступу:  http://www.splitopc.ru/products/visualopc/mnemoopc.