РОЗРОБКА КАЛІГРАФІЧНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Заголовок (російською): 
Разработкa каллиграфических тренажеров для использования в дистанционном обучении иностранных студентов
Заголовок (англійською): 
Development calligraphically exercise equipment for use in distance learning foreign students
Автор(и): 
С.В.Палій
Ключові слова (укр): 
дистанційне навчання, довузівська підготовка, інформаційно-організаційне середовище, каліграфічний тренажер, письмо, техніка письма
Анотація (укр): 
Запропоновано принцип роботи, структурну схему та математичний апарат тренажера для самостійного оволодіння іноземними студентами технікою письма.
Анотація (рус): 
Предложен принцип работы, структурная схема и математический аппарат тренажера для самостоятельного овладения иностранными студентами техникой письма.
Анотація (англ): 
The principle of operation, block diagram and mathematical device simulator for self-mastery of foreign students writing techniques.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 9, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.   Палій С.В. Постановка задачі проектування системи дистанційної освіти для іноземних студентів // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий  журнал №6(136) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 309 -312.

2.   Палій С.В. Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. №8. –
С. 112 – 116.

3.   Павлова В.П. Некоторые аспекты психологического обоснования обучения письменной речи на втором языке / В.П. Павлова // В помощь преподавателям русского языка как иностранного. – М.:  изд-во МГУ, 1967.

4.   Пассов Е.И. Основы методик и обучения иностранным языкам  /Е.И. Пассов. – М.: Рус. яз., 1977.

5.   Ануфриева Н.Ф. Система письменных работ на продвинутом этапе //Тез. ІХ Междунар. семинара преподавателей рус.яз. высш. учеб. заведений стран Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока и ЛатинскойАмерики / Н.Ф. Ануфриева. – М. : Изд-во УДН, 1969. – С.29-32.

6. Ганичева В.И. О развитии монологической письменной речи при обучении русскому языку иностранцев / В.И. Ганичева // Русский язык для студентов-иностранцев. – Вып. ІІ. – 1971. – С. 43-51.

7. Чистякова А.Б. Методичні засади навчання іноземних студентів письма у вищому навчальному закладі / А.Б.Чистякова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі., Вип. 16, С. 255-266.

8. https://developer.apple.com/fonts/

9. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики — М.: Мир, 2001.