Управління розвитком складних систем, 2020, 43

Йде макетування збірника, прийом статей завершено