Аннотації

Автор(и):
С.Д.Бушуєв., Р.Ф.Ярошенко
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

Розглянуто модель розвитку фінансової системи України в умовах просування глобальної фінансової кризи. Запропоновано визначення креативної моделі сценаріїв швидкого реагування задля блокування каналів проникнення кризи та пом’якшення її негативного впливу на економіку.

Анотація (рус):

Рассмотрена модель развития финансовой системы Украины в условиях продвижения глобального финансового кризиса. Предложены определения креативной модели сценариев реагирования для блокирования каналов проникновения кризиса и смягчения негативного влияния на экономику.

Анотація (англ):

A model of the financial system of Ukraine in advance of the global financial crisis. Proposed definition of a model of creative scenarios to respond to block channels of penetration of the crisis and mitigate the negative impact on the economy.

Література:

  1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку. – К.: Самміт книга, 2011. - 564 с.
  2. Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України. , Фінанси України - № 6, 2011, С.3-13.
  3. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография.// Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: Саммит книга, 2011. – 268с
  4. Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України // Фінанси України. - № 7, 2011, С.3-13
  5. Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного реагування на поширення кризи. Аналітична доповідь. Міністерство фінансів,
    2011. – 161 с.