Аннотації

Автор(и):
В.І.Гайдаржи., В.П.Чорна
Дата публікації:

31.05.2012

Анотація (укр):

Запропоновано комп’ютерну багатооб'єктну мнемонічну схему та відповідний програмний продукт, який забезпечує її використання в інтерактивному режимі для відображення стану елементів системи вимірювання показників енергопостачання.

Анотація (рус):

Предложена компьютерная многообьективная мнемоническая схема и соответствующий программный продукт, обеспечивающий ее использование в интерактивном режиме для отображения состояния элементов системы измерения показателей энергоснабжения.

Анотація (англ):

A computer bahatoob'yektnu mnemonic scheme and appropriate software to ensure its use in interactive mode to display the state of elements of the measurement of energy.

Література:

  1. Ікачов В.В., Чернишов В.П.  Технічні засоби автоматизації: навч.посіб; Національний гірничий ун-т Дніпропетровськ. – НГУ, 2008. – 600 с.
  2. Ini-файли   [електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.nmarket.ru/program/delphi/lessons-2/les-16.php
  3. МикСИС  [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inkommet.ru/drupal/miksys
  4. Мнемосхема  [електронний ресурс] –  Режим доступу:  http://ru.wikipedia.org/wiki/Мнемосхема
  5. Мнемосхема [електронний ресурс]  – Режим доступу:  http://terion.su/post/Mnemoshema.html
  6. Наукові праці Донецького національного технічного університету, Обчислювальна техніка та автоматизація / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2008. – 300 c
  7. Функциональные возможности программы “MnemoOPC” [електронний ресурс]  – Режим доступу:  http://www.splitopc.ru/products/visualopc/mnemoopc.