Аннотації

Автор(и):
І.П.Покотілов
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Подано методику проектування типових технологічних процесів для автоматизованих систем управління у разі змішаних схем перевезень вантажів.

Анотація (рус):

Представлена методика проектирования типовых технологических процессов для автоматизированных систем управления в случае смешанных схем перевозок грузов.

Анотація (англ):

The presented method of typical processes for the automated control systems in case of mixed schemes of cargo.

Література:

  1. Орр, Алан Д. Управління проектами :  керівництво з ключових процесів, моделей і методів [Текст] / Пер. з англ. — Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. — 224 с
  2. Бушуев, С.Д. Розвиток методологій управління проектами [Текст] / Бушуев С.Д., Войтенко О.С. // Доп. II міжнар. конф.: „ Управління проектами у розвитку суспільства”. — К. : КНУБА, 2005. — С. 18 — 20.с.
  3.  Кленси, К.Дж. Моделирование рынка: как спрогнозировать успех нового продукта / Кленси К.Дж., Крейг Питер С., Вольф Марианна Мак Герри; пер. с англ. – М. : Вершинав, 2007. – 272 с.
  4. Вентцель, Е.С. Исследование операций [Текст]. — М. : Советское радио, 1972. — 552 с.