Аннотації

Автор(и):
Р.Ф.Ярошенко
Дата публікації:

25.11.2011

Анотація (укр):

Розглянуто принципи та архітектура концептуальної моделі багатовекторного управління програмами розвитку фінансового сектору в умовах турбулентності оточення. Визначено ключові принципи методології багатовекторного управління програмами розвитку.

Анотація (рус):

Рассмотрены принципы и архитектура концептуальной модели многовекторного управления программами развития финансового сектора в условиях турбулентности окружения. Определены ключевые принципы методологии многовекторного управления программами развития.

Анотація (англ):

The principles of architecture and conceptual model of multi-management program on financial sector development in a turbulent environment. The key principles of the methodology of multi-management development programs.

Література:

  1. Азаров М.Я., Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку -  К.:Самміт книга, 2011.- 564с.
  2. Ярошенко Ф.О., Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України. // Фінанси України.- № 6, 2011, С.3-13.
  3. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами Р2М. Том1, Версія1.2./ Пер. З англ. під ред.проф. Ф.О. Ярошенка.-К.:Новий друк,2010.-160с.
  4. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: монографія // Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. Х. Танака. – К.: Саммит книга, 2011. - 268с
  5. Ярошенко Ф.О. Система швидкого реагування на проникнення світової кризи у фінансовий сектор України, Фінанси України-№ 7, 2011.- С.3-13